Oliveres monumentals

Olivera mil·lenariaLa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya comparteix l’objectiu de protegir el patrimoni que contempla la proposició de Llei per a la protecció d’oliveres monumentals que, des de fa uns mesos, s’està tramitant al Parlament.

No obstant això, la Federació reclama que cal revisar la definició d’olivera monumental en base a criteris menys arbitraris que els proposats, per tal d’acotar l’impacte d’aquesta normativa sobre el sector i evitar que suposi una llosa per a la viabilitat de les explotacions d’oliveres.

En aquest sentit, està treballant conjuntament amb les cooperatives del Baix Ebre i Montsià, la Unió de Pagesos i representants de la Taula del Sènia –que és la zona on hi ha un major nombre d’oliverars afectats- per tal de perfilar quina hauria de ser la tipologia d’arbre a preservar.

A més, des de la Federació, també som crítics amb les mancances de la normativa a l’hora d’establir una contraprestació econòmica real per als propietaris. Si les oliveres monumentals que es volen preservar es consideren patrimoni de tots, no és coherent que els agricultors hagin d’assumir el cost en exclusiva del seu manteniment que, a més, suposa un increment dels costos de producció i una pèrdua de productivitat.

Antoni Galceran, responsable d’oli d’oliva de la Federació, argumenta que “el plantejament del legislador, que dóna per fet que l’oli procedent d’oliveres monumentals es comercialitzarà a un import superior a la resta, posa de manifest un desconeixement del mercat ja que les accions de promoció que es puguin realitzar no necessàriament comportaran ni un preu més elevat ni una compensació del sobrecost derivat del manteniment d’aquest patrimoni”.

La Federació va comparèixer el passat 18 de juliol davant la Comissió de Territori que està tramitant la proposició de la Llei per argumentar els punts de disconformitat i incorporar propostes en el text final de la norma. Al mateix temps, s’ha reunit amb representants dels grups parlamentaris i està consensuant un document d’esmenes a aspectes com reduir les sancions previstes o la necessitat d’establir ajuts als propietaris.