Obrim una nova etapa

Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de CatalunyaEDITORIAL

La feina que anem a emprendre el Consell Rector de la Federació és una responsabilitat que assumim davant totes les cooperatives agràries i els seus socis, il·lusionats per encetar un nou projecte.

Creiem que hem de treballar des d’una visió cooperativa i de representació institucional, amb respecte a les diferents estratègies empresarials, on cada cooperativa ha de trobar el seu propi camí.

La primera eina que tenim a l’abast és el Pla Marc del cooperativisme agrari, que ens mostrarà la realitat de cadascuna de les nostres cooperatives i la seva situació territorial i sectorial i que ens portarà a un procés de reflexió conjunt per definir les estratègies de futur. Aquest serà el punt de partida a una xerrada de productor a productor, sobre el terreny, amb l’objectiu de proposar solucions concretes des d’una perspectiva més global.

Un altre objectiu prioritari és l’obligació d’estar més presents en tot el marc de negociació i desenvolupament de la política agrària a nivell europeu, sent presents als organismes estratègics i forçant la presa de decisions. Per descomptat, també estarem pendents de tot el desplegament polític i administratiu de normatives a nivell estatal i català, des de la Llei de cooperatives al Pla de concentració, les seccions de crèdit o el PDR.

A nivell intern, la nostra manera de funcionar volem que sigui més participativa. Tenim una visió integradora dels diferents sectors. Volem donar visibilitat a les branques, que s’hauran d’implicar i prendre posicionament a les diferents comissions horitzontals.

Els temps canvien, també en el nostre sector, i no sempre som conscients d’aquests canvis. Tenim el compromís d’encarar el futur amb una Federació preparada per donar resposta als nous reptes.

Apostem per un projecte de tots, participatiu i enriquidor.

Ramon Sarroca
President