Normativa europea: PAC 2020 i nova regulació de les OPFH

PAC 2020

Mentrestant, la Comissió ha iniciat el debat sobre la PAC (Política Agrària Comunitària) que s’haurà d’aplicar a partir de 2020.

Cal tenir en compte que la PAC no és una prioritat del president de la Unió Europea i que el sector agroalimentari està sofrint una pèrdua progressiva de pes polític i social

La Unió Europea no planteja una reforma en profunditat de la PAC, sinó un procés de simplificació i modernització. En general, les propostes de Brussel·les estan orientades a simplificar amb la premissa de disposar d’un pressupost orientat a resultats.

Entre els elements claus del debat, cal tenir en compte que la PAC no és una prioritat del president de la Unió Europea -malgrat consumir el 40% del pressupost comunitari-  i que el sector agroalimentari està sofrint una pèrdua progressiva de pes polític i social.

L’entorn també està marcat per la discussió del marc financer plurianual de la Unió Europea i el Brexit; sense oblidar la volatilitat en els preus, el creixent desequilibri en la cadena de valor agroalimentària i la necessitat d’atendre els reptes mediambientals i específicament els associats al canvi climàtic.

En aquest context, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha treballat un posicionament propi -basat en les necessitats expressades pel seu consell rector i per les cooperatives agràries- i l’ha traslladat a Brussel·les en el marc de la consulta pública de la Comissió Europea.

A més, la Federació ha participat en la reunió d’orientació convocada pel Departament d’Agricultura i en la sessió de treball organitzada pel Ministeri, que va comptar amb l’assistència de la ministra, Isabel García Tejerina; el comissari d’Agricultura, Phil Hogan; la vicepresidenta de la Comissió d’Agricultura del Parlament Europeu, Clara Aguilera; els consellers de totes les comunitats autònomes i altres representants del sector.

Nova regulació de les OPFH

La Comissió Europea està a punt d’enllestir la normativa que actualitza la regulació de les Organitzacions de Productors de Fruita i Horta (OPFH) i els seus programes operatius. Una de les millores assolides amb major transcendència per al sector és l’increment de les indemnitzacions de retirada per prevenir crisis de mercat.

Una de les millores assolides per les OPFH és l’increment de les indemnitzacions de retirada per prevenir crisis de mercat

Durant el procés de negociació, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va apostar per defensar la regulació de determinats aspectes específics de les OPFH que són cooperatives i que finalment s’han recollit en la reglamentació. És el cas del reconeixement automàtic del caràcter democràtic, l’elegibilitat de les despeses de personal, la simplificació de la qualificació de les seccions i els supòsits d’externalització de mitjans.

Com aspecte negatiu, l’establiment de noves limitacions vers determinades accions dels programes operatius, com el prorrateig del finançament de les inversions en actius fixos.