Millor gestió dels envasos

PROJECTE: Millorar la gestió d’envasos de fitosanitaris i altres materials agrícoles
COOPERATIVES: Cooperativa Agropecuària de Bellvís, Girona Fruits, Arrossaires del Delta de l’Ebre, Soldebre i Celler de Bellvei del Penedès
SECTORS: Cereals, Vi, Fruita, Arròs, Cítrics, Oli

INNOVACIO_Gestio envasos

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el grup d’Ecobiotecnologia Agrària de la Universitat de Lleida han treballat conjuntament, al llarg de 2014, en un projecte d’innovació per millorar la gestió dels envasos de productes fitosanitaris i d’altres complements agrícoles. La recerca ha comptat amb el suport del Departament d’Agricultura.

En aquest projecte hi han participat la Cooperativa Agropecuària Verge de les Sogues de Bellvís, Girona Fruits, Arrossaires del Delta de l’Ebre, Soldebre i el Celler Agrícola de Bellvei del Penedès. Es tracta de cinc cooperatives de sectors i comarques diferents, que s’han elegit estratègicament amb la finalitat d’analitzar la diversitat de residus i envasos de productes que utilitzen els agricultors, les estacions d’ompliment de dipòsits d’aplicació i els punts de recollida de residus.

A partir d’aquesta informació inicial, es va estudiar la possibilitat d’incorporar la gestió dels residus que no tenen un sistema de gestió especificat (com adobs, sacs de llavors, fortificants, protectors d’arbres, cintes de formació, xarxes i fils de tutoratge) en sistemes ja existents o bé crear noves alternatives de gestió.

També es va treballar en el disseny d’un model de punt de recollida i d’estacions d’ompliment optimitzades segons cada cooperativa, que havien de comptar amb un procediment de rentatge d’envasos eficient i fàcil, un sistema de control de l’aigua consumida i un de recollida i gestió dels drenatges per evitar vessaments.

Conclusions de la recerca

Fruit de la investigació, s’ha demostrat la compatibilitat de la gestió dels envasos fitosanitaris amb la dels residus d’envasos i complements d’altres productes agrícoles i s’ha determinat la naturalesa no perillosa d’aquests residus, segons l’analítica ecotoxicologia. També s’ha demostrat la importància que les cooperatives continuïn informant els socis de la necessitat de fer una bona gestió dels residus.

També s’ha constatat la necessitat que les administracions determinin com han d’incorporar-se aquests materials a un sistema de recollida i s’han fet propostes per la seva gestió. S’han realitzat dissenys innovadors de les estacions d’ompliment dels dipòsits i dels punts de recollida o concentració de residus.

Els resultats obtinguts són extrapolables a totes les cooperatives agràries i es poden personalitzar.