Per una millor gestió les cooperatives

Mercè Soler, gerent Foment Agrícola les Planes de TorregrossaFORMACIÓ
Mercè Soler
Gerent Foment Agrícola les Planes de Torregrossa


El sector agroalimentari té un pes indiscutible en el conjunt de l’economia catalana. Precisament per això, resulta estratègic conèixer les eines que permeten una gestió més eficient de les empreses del sector i en concret, també de les cooperatives agràries.

A l’octubre, nova edició del postgrau agroalimentari de la Universitat de Lleida adreçat a gerents de cooperatives

Amb la finalitat de posar a l’abast dels gerents de les cooperatives aquesta formació, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya té un acord amb la Universitat de Lleida i Fòrum 2001 per impartir un Postgrau en Gestió Estratègica de l’Empresa Agroalimentària.

Els assistents a aquesta formació especialitzada adquireixen coneixements en profunditat de l’entorn sociopolític i econòmic, i també de les característiques de la indústria agroalimentària. Així mateix, s’analitzen situacions empresarials reals i es facilita el networking entre directius de les principals empreses.

És estratègic tenir coneixements específics sobre direcció d’empreses agroalimentàries

Mercè Soler, gerent de la Cooperativa Foment Agrícola les Planes de Torregrossa, va participar en la tercera edició del Postgrau. “Per motius de relleu, vaig assumir la responsabilitat de dur la gerència de la cooperativa i aquest programa m’ha aportat la seguretat necessària, a més de coneixements i relació amb altres professionals del sector”, explica.

La formació també inclou treballar en l’àmbit de recursos humans i en temes de comunicació, lideratge i gestió d’equips. Mercè Soler afirma que “el funcionament del sector i les feines que es realitzen a la cooperativa ja els coneixia, donat que hi treballava, però he adquirit visió global i he pogut millorar la gestió dels equips i la relació amb el soci”.

El proper més d’octubre s’iniciarà la 4a edició d’aquest postgrau, a Lleida. El període d’inscripció ja està obert.