Mesures per a la fruita d’estiu

Donat que encara s’arrossega la crisi sorgida arran del veto rus, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya està negociant amb les institucions catalanes, estatals i comunitàries perquè s’adoptin mesures per salvar la campanya de fruita d’estiu.

El cap de branca de fruita, Josep M. Sans, argumenta que “el sector no pot tornar a patir una situació de daltabaix com la de l’any passat perquè estem convençuts que molts productors no hi podrien fer front i s’abandonaria una part important de la producció de fruita i horta”.

FruitaLa Federació ja ha mantingut trobades amb el Departament d’Agricultura i diversos grups parlamentaris, a més de transmetre un plec de propostes al Ministeri espanyol, a grups europarlamentaris i al COPA-COGECA. L’objectiu és mantenir trobades amb tots ells.

Propostes FCAC

Les cooperatives agràries catalanes reclamen a Brussel·les que es mantinguin les mesures excepcionals mentre duri el vet rus i que s’incrementin les quotes de retirada dels productes que s’hagin esgotat, com és el cas de la poma a Espanya.

A més, caldria la inclusió immediata de la fruita d’estiu com a producte elegible per a la retirada, millorar del mecanisme de prevenció i gestió de crisi dins dels programes operatius de les organitzacions de productors i reforçar els instruments de gestió de crisi greu de la Política Agrària Comuna (PAC).

Finalment, és necessari que la Unió Europea lideri els processos de negociació amb tercers països en substitució dels acords bilaterals aconseguits per cada estat membre i que vetlli pel compliment de les pràctiques comercials destinades a evitar abusos entre la distribució i els productors.