Més suport a la producció integrada

Arran de les eleccions al Consell Català de Producció Integrada (CCPI), la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i Unió de Pagesos tenen el compromís de reclamar la priorització dels recursos a la certificació oficial i un suport específic que compensi l’increment de costos del productor.

Els objectius de la nova junta del CCPI també inclouen treballar perquè s’estableixi un sistema d’ajuts que reconegui el valor que la producció integrada aporta a la societat, tant a nivell de sostenibilitat ambiental com per la qualitat dels productes.

Altres línies se centraran a incrementar la presència de producte etiquetat en els lineals de les grans superfícies i punts de venda en general, al temps que es reforcen les campanyes de promoció buscant la complicitat de les associacions de consumidors.

Distintius d’origen

Durant aquest any, també s’han fet eleccions a 17 consells reguladors de les Denominacions d’Origen Protegides i Indicacions Geogràfiques Protegides (DOP i IGP, respectivament) per tal d’escollir els membres de les seves comissions rectores.

La Federació ha mostrat el seu suport a aquestes organitzacions que estan dedicades a la defensa del producte vinculat a territori i a qualitat. Sens dubte aquest és un objectiu compartit i impulsat en gran mesura per les cooperatives agràries, i per això el sector està present de forma majoritària als consells reguladors.