Més de 20 projectes singulars cooperatius donen resposta als reptes del món rural

 OPINIÓ 
JOSEP VIDAL Director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa

Josep Vidal

Crear cooperatives i crear llocs de treball són els principals objectius dels projectes singulars que s’impulsen des de la direcció general d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  I així ho estem fent des del 2017, amb més de 150 projectes innovadors que s’impulsen arreu del territori i en tots els sectors d’activitat.

La cooperació, la participació,  la transformació social, la ruptura amb els models patriarcals, el foment de la igualtat, la inclusió social són els valors que imperen a l’economia social i també als projectes singulars que s’estan impulsant amb el suport del Departament.

Tenim exemples de projectes singulars en sectors estratègics com l’energia, la mobilitat, la cultura, l’habitatge, les cures, la sostenibilitat, l’alimentació, el món rural… Són iniciatives amb una forma diferent de fer empresa, que substitueix les lògiques competitives per les cooperatives.

De fet, és el sector agrari, amb experiències vinculades a l’agroalimentació, el consum de proximitat, la comercialització, el turisme vinculat al desenvolupament rural…, el que més experiències de projectes singulars ha presentat en aquesta darrera convocatòria. Gairebé una vintena de projectes que a través del cooperativisme pretenen donar resposta als reptes del món rural.

Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, s’han posat en marxa, entre d’altres, iniciatives per donar resposta a la manca de relleu generacional de les cooperatives agràries a través de la creació de nous perfils professionals i l’acompanyament de joves socis en el seu desenvolupament professional cooperatiu.

Ha permès també, la creació d’un Mapa Cooperatiu amb informació del valor afegit de les agrobotigues Km0. I obrir també la una nova línia de negoci empresarial basada en el disseny d’experiències d’oci en l’àmbit cooperatiu agrari, un projecte innovador que permet crear sinergies entre producció agrària, alimentació, gastronomia, patrimoni i cultura.

A nivell global hem obtingut resultats molt satisfactoris. Amb la creació d’un ecosistema territorial de l’economia social a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i les més de 360 entitats col·laboradores, impulsant projectes singulars, hem creat més cooperatives que mai i llocs de treball en l’economia social.

Seguim avançant també, en col·laboració amb les entitats representatives, la definició d’un marc normatiu de l’economia social que ens permeti avançar cap a un nou paradigma econòmic més social.