Més de 16.000 sol·licituds de la DUN

dunLa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, mitjançant les 105 cooperatives i entitats adherides al Grup DUN, ha tramitat 16.110 sol·licituds d’ajut en el marc de la DUN. Representen un 29% del total de Catalunya i consoliden la Federació com l’entitat de referència en aquest àmbit.

El tret més destacat d’aquest any, el segon d’aplicació de la renovada PAC, és que s’han consolidat els ajuts directes (pagament bàsic, petits agricultors i ajuts associats). Per primera vegada, s’ha disposat de l’assignació definitiva dels drets de pagament bàsic i els productors ha tingut confirmació de la seva inclusió dins del règim de petits agricultors. També ha estat novetat la realització de cessions de drets entre productors.

A final de campanya, s’ha disposat d’una nova capa SIGPAC -capa DUN2016- que ha permès consultar la superfície declarada per tots els productors mitjançant la declaració única, de manera que es facilita la detecció de duplicitats gràfiques. Aquesta eina serà útil per a les entitats sol·licitants de cara a la campanya vinent.

Com a incidències, destacar el retard en la publicació de l’ordre que regula els ajuts del Contracte Global d’Explotació i els canvis realitzats amb posterioritat, que han retardat la tramitació de les DUN i complicat la gestió per part de les entitats.

evolucio-dun-fcac

Grup de Treball PAC

Des de principi d’any, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha reclamat al Departament d’Agricultura la constitució d’un grup de treball per analitzar l’impacte de l’aplicació de la nova PAC. L’objectiu era avaluar les conseqüències a Catalunya del nou sistema d’ajuts i sol·licitar els canvis corresponents al Ministeri d’Agricultura.

La Federació lamenta que el grup de treball s’hagi constituït tard i s’hi hagin aportat, en primera instància, dades incompletes. Aquest fet ha impedit un debat en profunditat en el moment oportú, principalment tenint en compte que, amb la nova modalitat d’aplicació de la PAC, Catalunya hauria perdut uns 5 milions d’euros en relació amb l’any 2013.

Probablement aquesta disminució està provocada tant pel nou model de regionalització del pagament bàsic com pels criteris emprats en els ajuts associats.