Més de 15 anys de formació

Amb l’objectiu de facilitar el reciclatge professional a totes les persones vinculades amb les cooperatives tenint en compte particularitats del sector agrari, com la dispersió geogràfica i la diferent temporalitat dels conreus, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya oferta el programa de formació a distància.

Després de quinze anys d’experiència, han augmentat el nombre d’usuaris, les activitats formatives i l’especialització, que dóna resposta a les diferents àrees funcionals que integren les organitzacions. Aquesta aposta formativa, a més, ha promogut l’adaptació a les noves tecnologies en l’entorn cooperatiu, millorant les competències professionals dels equips humans.

Les activitats formatives on-line de la Federació funcionen les 24 hores del dia, per tal que els alumnes es puguin connectar en qualsevol moment i des de qualsevol indret. A més, la matriculació es pot fer de forma individualitzada i sense necessitat d’esperar cap convocatòria oficial.

Igualment, la Federació continua treballant per assolir nous reptes, com incorporar les últimes tecnologies i professionalitzar la formació on-line per arribar al major nombre de persones vinculades amb el món agrari i l’empresa cooperativa.