Més de 10 anys informant

Representativa de l’opinió del món agroalimentari, l’AGROactivitat és un mitjà de comunicació independent que fa especial atenció a l’actualitat de l’entorn cooperatiu.

Es tracta d’una revista d’informació sectorial que surt cinc vegades per any. S’edita a Barcelona per a tot Catalunya, i es publica en català. El primer número neix al gener de 2002.

La tirada de l’AGROactivitat se situa en 19.537 exemplars i la difusió és d’uns 60.000 lectors, com a mitjana. Des de desembre de 2013, també es pot consultar on-line.

La publicació pertany a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Té l’objectiu d’esdevenir una eina útil per al pagès i per a les cooperatives agroalimentàries, al temps que incrementa la consciència social sobre la importància del sector com a productors d’aliments autòctons i per la seva rellevància en el desenvolupament econòmic del món rural.