Medalla President Macià a Josep Daroca Roig

Referent del cooperativisme del Baix Camp, Josep Daroca Roig ha estat distingit amb la Medalla al treball President Macià que concedeix el Govern de la Generalitat.

Com a comptable, ha dedicat tota la seva vida laboral a la cooperativa agrícola de la Selva del Camp, Coselva, a la qual es va incorporar l’any 1965 i on ha  destacat per la seva dedicació, constància i esperit d’iniciativa. L’any 1991 assumeix el càrrec de cap d’administració i finances que encara exerceix. Des de 2007, és secretari del consell rector de l’Associació de Seccions de Crèdit (ASC).