Material agrícola per a El Txad

Banc de Recursos_Camp AlcarrasLa Cooperativa del Camp d’Alcarràs ha col·laborat amb Banc de Recursos cedint les seves instal·lacions perquè es pogués recepcionar i carregar un contenidor amb material agrícola, sanitari i esportiu que s’ha enviat a una escola agrària del Txad, un dels països més pobres del món.

A més, la cooperativa Fruits de Ponent –exemple de solidaritat i responsabilitat social- ha donat uns 100 kg de llavors de panís per aquesta causa.

Tot el material reunit va destinat al centre de formació de Tatemoë, d’unes 107 hectàrees. L’escola acull famílies d’aquesta república de l’Africà central que es traslladen a viure al centre, durant dos anys, per rebre una formació integral que els ajudarà a obtenir millors condicions de vida quan tornin a les seves comunitats.

La formació inclou coneixements d’agricultura, ramaderia, transformació de productes, jardineria, sanitat, higiene, alfabetització, idiomes, fusteria, costura a màquina, brodat, educació cívica del ciutadà i organització-lideratge.