“Només una de cada quatre empreses bonifica la formació”

M. Carme DuchLA VEU DE L’EXPERTA amb Maria del Carmen Duch

Dirigeix el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, entitat que té com a objectiu que els treballadors es puguin adaptar a les demandes de les empreses i la societat mitjançant la formació al llarg de tota la vida laboral. Enguany, el Consorci ha posat en marxa la iniciativa “Formaempresa50.cat”, per potenciar l’ús de la formació bonificada a les pimes.

Més del 90% de cooperatives agràries tenen menys de 50 treballadors i són pimes o micropimes. Què aporta la formació contínua a aquestes empreses?

Aquestes dades són plenament transferibles a tots els sectors productius del nostre país. Les microempreses i les petites empreses són el cor del nostre sistema i, per aquest motiu, és clau poder oferir una formació contínua adequada a les seves necessitats. La formació professional és un pilar bàsic per construir una Catalunya més competitiva.

I, en aquest context, per què és útil la formació bonificada?

Les cooperatives agràries són el motor del nostre sector agroalimentari i per això hem de considerar-les empreses que faciliten solucions innovadores, competitivitat i ocupació a les persones que treballen el camp. Aquesta realitat seria impossible sense una formació contínua que, afortunadament, es pot oferir amb un cost mínim mitjançant la formació bonificada, que pivota en bonificacions sobre les cotitzacions de la Seguretat Social.

La Federació fa anys que treballa per promoure l’ús del sistema de bonificació per les cooperatives. Quines novetats aporta el programa “Formaempresa 50.cat”?

La iniciativa “Formaempresa50.cat” fa èmfasi en la importància de formar les persones treballadores al llarg de tota la seva vida laboral. Un dels nostres objectius principals és impulsar la formació bonificada entre les cooperatives de menys de 50 treballadors a partir d’una estreta col·laboració entre el Consorci i la Federació, que és qui realment pot assessorar perquè té un coneixement extensiu del territori i de les necessitats de les seves cooperatives.

Les empreses fan ús de la formació bonificada?

Només un 24% de les empreses amb treballadors per compte aliena desenvolupen formació bonificada; és a dir, el 76% de pimes no utilitzen el seu crèdit de formació.

En un moment històric de manca de recursos públics, hem d’explicar que, dels 159 milions d’euros de crèdit de formació bonificada que es van assignar a Catalunya al 2012, només es van utilitzar 108 milions. Aquesta dada ens ha de fer reflexionar i, sobretot, ens ha d’esperonar a tots aquells que treballem per impulsar la formació professional contínua a les empreses. Tenim molt recorregut a fer.

El sistema de bonificació seria extensiu als autònoms, un col·lectiu important dins del sector agrari?

Els treballadors autònoms a Catalunya són un col·lectiu que genera molta ocupació i productivitat en el conjunt de l’economia catalana i, de fet, els autònoms operen com a empreses unipersonals. Tanmateix, el sistema no permet que es beneficiïn de la formació bonificada i, per això, estem treballant per reconduir aquesta situació.

Per descomptat, els autònoms que contractin treballadors per compte aliena sí que podran oferir formació bonificada d’acord a la seva activitat.