L’obligació de registrar la jornada laboral

Agrícola d'Albatàrrec, SCCLEls magistrats de l’Audiència Nacional han donat  una nova interpretació a l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, on s’estableix que, per computar les hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia i a dia i es totalitzarà en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, entregant còpia del resum al treballador.

Tradicionalment, la normativa s’interpretava en el sentit que aquest registre només afectava en cas que hi hagués hores extraordinàries.

La Federació pot assessorar les cooperatives en el compliment de la normativa, que obliga a portar un registre diari de les hores que realitza cada treballador.

Però en les últimes sentències de l’Audiència Nacional i amb la finalitat d’assegurar el control, s’estableix que les empreses estan obligades a dur a terme un registre diari de les hores que realitzi cada treballador amb independència del seu tipus de contracte i que això és obligatori fins i tot per aquelles empreses en què no es facin hores extres. A més, s’estableix l’obligació d’implantar sistemes de control per elaborar i gestionar el registre diari de la jornada laboral.

Tot plegat, ha portat a la Inspecció de Treball a establir un pla per intensificar el compliment d’aquesta normativa.

Requisits establerts per la Inspecció de Treball

El control també s’ha de dur a les empreses en què no es fan hores extres, i en tots els casos cal implantar sistemes específics per a la gestió dels registres.

En cas d’una Inspecció de Treball, la cooperativa -i tots aquells socis que contractin treballadors- hauran d’acreditar aspectes com l’activitat de l’empresa i l’horari de funcionament, plantilla de treballadors, supòsits de distribucions irregulars de jornada, hores extraordinàries, quadrants d’horaris i registre diari de la jornada.

Igualment, és precís el lliurament mensual amb els rebuts salarials del registre de jornada i conservar la documentació durant 4 anys.

Aquest control també s’ha de dur a terme a les empreses en què no es fan hores extres i, en tots els casos, cal implantar sistemes específics per a la gestió dels registres.

Conseqüències de l’incompliment

Els incompliments de qüestions formals o documentals comportarien una infracció lleu mereixedora d’una sanció entre 60 i 625 euros.

Ara bé, si es tractés d’incompliments en matèria de jornada, la multa oscil·laria entre 625 i 6.250 euros.