Llei de cooperatives: endavant el tràmit parlamentari

L’Assemblea General de la FCAC ha coincidit amb l’actualització de la Llei de cooperatives de Catalunya, que condicionarà el cooperativisme agrari del segle XXI.

La Federació ha expressat el seu acord amb la tramitació parlamentària de la Llei de cooperatives després d’haver consensuat amb els titulars de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa -depenent del Departament d’Empresa- la incorporació de determinades esmenes que garantiran que la llei sigui prou flexible per fomentar la creació de noves cooperatives i consolidar les ja existents.

En la mateixa línia, també s’està treballant amb els diferents grups polítics, alguns dels quals ja han recolzat el seu posicionament.

A nivell intern i per la incidència que la nova Llei de cooperatives tindrà sobre el conjunt del sector, la Federació va convocar les cooperatives sòcies a una assemblea informativa que es va fer a les instal·lacions d’Unió Corporació Alimentària, a Reus.