A favor de la Llei de cooperatives

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha assistit al Debat de Totalitat de la Llei de cooperatives que s’ha fet al Parlament i mostra el seu posicionament favorable al projecte. Està previst que el nou text legal s’aprovarà durant el primer quadrimestre de 2015.

La Federació d’agràries ha participat activament en el procés de discussió de la normativa presentant esmenes i treballant amb els diferents grups parlamentaris. Fruit d’aquesta acció, el Parlament debatrà un Projecte de Llei que garanteix la competitivitat del sector amb una regulació adequada i que incorpora els conceptes bàsics per a les cooperatives agràries. No obstant això, caldrà continuar avançant durant els pròxims mesos perquè el redactat final incorpori determinades millores.

El Projecte de Llei garanteix la competitivitat amb una regulació flexible i obre les portes a crear cooperatives d’àmbit rural

Un dels aspectes més significatius del Projecte de Llei és la regulació flexible, que no predefineix un únic model de cooperativa sinó que, des del respecte als principis cooperatius, ofereix la possibilitat que els socis decideixin la fórmula que s’adapti millor a la seva realitat econòmica i social.

Així mateix, es preveu la possibilitat de crear cooperatives rurals per donar resposta, mitjançant la diversificació d’activitats, a aquelles cooperatives on la producció estrictament agrària s’ha anat reduint però que tenen un important paper en la prestació de serveis als habitants dels municipis rurals.

Altres aspectes prioritaris per a les cooperatives agràries són l’ampliació del concepte de soci a totes les persones que aporten producte a la societat i la major agilitat en la presa de decisions. També es permet que les cooperatives puguin augmentar la competitivitat adoptant determinades mesures, com la reducció fins al 15% dels excedents que es destinen al Fons de Reserva Obligatori.