Liderem el relleu a les cooperatives

Liderem el relleu_cooperatives agràriesEl relleu generacional al camp és un objectiu prioritari del sector i requereix de la confluència de gent gran disposada a cedir la titularitat i gent jove que vulgui assumir-la.

Per respondre al repte, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha posat en marxa el projecte Liderem el relleu, que proposa una mediació activa perquè les cooperatives assoleixin un avantatge competitiu en aquest aspecte clau i promou iniciatives que facilitin l’accés a la terra i a més i millor formació.

Durant 2018 s’està implementant de forma pilot a quatre cooperatives: Conca de la Tordera, Cellers Domenys, Fruits de Ponent i Actel, i està previst desenvolupar aquesta experiència posteriorment en aquells àmbits territorials i sectorials en què el relleu generacional es presenta com una necessitat més urgent.

El projecte està promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya mitjançant el programa Singulars de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa  i està finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Dinamitzador cooperatiu

Per dur a terme el projecte de relleu generacional a les cooperatives agràries s’ha creat el perfil laboral del dinamitzador cooperatiu i la Federació ha incorporat, en la seva estructura, la figura d’un coordinador dels dinamitzadors de les quatre cooperatives participants en el projecte.

Els dinamitzadors tenen un paper clau per a l’èxit del projecte. La seva funció consisteix a identificar els socis que compleixen les condicions idònies per participar en el procés de renovació i fer coincidir els que són a punt de jubilar-se amb els que se senten forts i amb ganes d’ampliar la producció o, també, amb aquells joves de primera incorporació i sense un lligam previ amb la terra que, sovint, topen amb dificultats per accedir-hi.

Les funcions del dinamitzador cooperatiu inclouen des de promoure la incorporació de joves com a socis de la cooperativa i facilitar el seu accés a l’estructura empresarial a promoure trobades amb joves d’altres cooperatives, promoure el banc de terres entre aquests socis i buscar noves fórmules per fer formació sobre cooperativisme.

Per això i perquè és un instrument de comunicació entre cooperativa i socis, a la recerca d’un nou model de governança, el dinamitzador ha de treballar estretament amb el consell rector.

De la mateixa manera, també ha estar en contacte amb l’administració local, amb els centres de formació i les entitats sectorials per tal de garantir que el procés funcioni en el seu conjunt.

EN PARLEN…

CARLES GORINI | Coordinador FCAC

Liderem el relleu_Carlos Gorini“L’envelliment de la població activa és un dels grans problemes del sector agrícola a Europa, fins al punt que n’amenaça la viabilitat. A Catalunya la problemàtica adquireix una especial intensitat. Gairebé no hi ha cap cooperativa que s’escapi de la necessitat d’incorporar nous socis i els consells rectors saben que el relleu és necessari. Però als joves els costa tornar a la terra. Amb el projecte Liderem el Relleu volem teixir complicitats entre els joves que volen incorporar-se i els grans, quan els arriba el moment de plegar. Per fer-ho, tenim un avantatge important: les cooperatives som part del territori i de la seva gent.”

 

JORDINA MIRÓ | Dinamitzadora Cellers Domenys

Liderem el relleu_Jordina Miro“El projecte Liderem el Relleu és un repte professional emocionant i un projecte ambiciós per al futur del sector agrícola.

Estic treballant per conèixer bé les necessitats dels joves i espero poder esdevenir una figura de confiança per als socis de la cooperativa. Cal que puguem treballar plegats potenciant la figura del ‘pagès’, entès no només com a productor sinó també com a agent de conservació del paisatge”.

 

JOSEP SOMS | Soci Conca de la Tordera i Progrés-Garbí

Liderem el relleu_Josep Soms“Sóc fill de pagès i m’adono que els pobles agrícoles s’estan transformant. A la Baixa Tordera, el camp i els pagesos hem desaparegut de l’imaginari ciutadà, i és difícil que els més joves vulguin fer-se’n perquè sovint ens associen a un ofici obsolet i esclavitzant. Aquesta mirada esbiaixada ens duu a un carreró sense sortida: no hi ha joves que ens vinguin al darrera, quan en realitat cal que s’incorporin joves ben preparats ara que el consumidor demanda cada vegada més les nostres fruites i verdures i tenim més futur que mai”.

 

JOSEP RUSTULLET | Soci Cellers Domenys

Liderem el relleu_Josep Rustullet“El relleu generacional en aquesta zona del Baix Penedès és un tema complicat i preocupant. Crec que la poca presència de pagesos joves és deguda a què no estem prou valorats, malgrat que som totalment necessaris. Em costa d’entendre per què no hi ha continuïtat familiar en treballar les terres, amb tot el que la terra et regala. Ara és el moment en què els pagesos joves tenim l’oportunitat d’innovar i començar a treballar a la nostra manera.”