Les seccions de crèdit catalanes, un model per a Espanya

Seccions de credit - CAELa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i l’Associació de Seccions de Crèdit (ASC) han participat en la jornada organitzada per Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya, que va reunir un nodrit nombre de representants de cooperatives amb secció de crèdit procedents de tot l’Estat amb l’objectiu d’analitzar l’escenari actual.

En el marc de la sessió, Lluís Roig –que, a més de les seccions de crèdit catalanes, presideix el Consell Sectorial de seccions de crèdit espanyoles- va plantejar els reptes a què s’enfronta el sector amb l’horitzó 2025. La digitalització dels serveis financers, la desaparició d’oficines físiques, la concentració del sector, els baixos tipus d’interès o el risc d’exclusió financera són algunes de les qüestions a tenir en compte en dissenyar el full de ruta del sector.

En aquest sentit, Roig va destacar que “les seccions de crèdit s’han de sustentar en cooperatives agràries que comptin amb una activitat econòmica rellevant, un elevat nombre de socis, arrelades al territori i amb socis implicats en la utilització d’una diversitat de serveis de la cooperativa”.

En paral·lel, tècnics de les seccions de crèdit catalanes i andaluses van plantejar els procediments des de la perspectiva de la transformació digital, la governança, la disciplina i les normes de conducta. En concret, Josep Parcerisa de l’ASC va exposar els avantatges de disposar de la plataforma informàtica CoopCrèdit, un sistema operatiu que permet homogeneïtzar i millorar els sistemes de control sobre el col·lectiu.

Precisament, en la reunió del Consell Sectorial de Seccions de Crèdit de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, duta a terme el dia abans de la jornada, es va acordar dinamitzar el col·lectiu aprofitant estructures com la plataforma CoopCrèdit per tal d’avançar cap a un servei d’assessorament viable, sostenible i professionalitzat.

En el Consell Sectorial també es van posar en comú les dades econòmiques del sector. A Espanya, hi ha  248 cooperatives amb secció de crèdit que sumen uns dipòsits de 2.645 milions d’euros. Andalusia és la comunitat amb més seccions de crèdit i amb l’import més elevat de dipòsits. A Catalunya hi ha 71 seccions de crèdit que aglutinen 531 milions d’euros.

LES XIFRES

248 seccions de crèdit a Espanya
71 seccions de crèdit a Catalunya
2.646 M€ de dipòsits a Espanya
531 M€ de dipòsits a Catalunya