“Les eines 2.0 aporten eficiència”

Veu Expert_Agusti LopezLA VEU DE L’EXPERT amb Agustí López

Agustí López, és consultor de màrqueting digital i, des de fa més de 5 anys, col·labora amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya impartint formació sobre les eines 2.0, entre d’altres.

 

 

Què són les eines 2.0?

Quan parlem d’eines 2.0 ens referim a totes les que han sorgit a partir de la web 2.0. Són entorns que ens permeten passar de ser únicament receptors de comunicació a poder compartir informació i participar amb altres usuaris.

Això canvia de forma substancial la manera de treballar i de relacionar-nos en entorns professionals.

En el sector cooperatiu agrari, són necessàries aquestes eines?

El sector agrari i cooperatiu té unes característiques molt especials. En destacaria, la dispersió geogràfica i la necessitat d’interactuar amb molts agents diferents.

Per aconseguir aquest objectiu són necessàries eines que facilitin l’agilitat. Però no em refereixo a entorns molt sofisticats i complexos, sinó tot el contrari: eines molt intuïtives i amb molt baixes barreres d’entrada.

Posa’ns algun exemple…

Pensem en una web participativa i aplicada als entorns legals cooperatius, on s’anés col·locant documentació legal i hi hagués espais de participació, resolució de dubtes, fils de discussió o tutorials en suport audiovisual. I tot això amb possibilitat que cada usuari l’utilitzi en el moment que li sigui més pràctic i mitjançant eines que no necessitin instal·lació, a través del navegador web que ja tenim a l’ordinador.

I què més podríem fer?

També podríem transformar les eines de comunicació més habituals (revistes, notícies, canvis normatius, noves subvencions, etc.) en un panell automatitzat on es vegin, d’un cop d’ull, totes les novetats i que cadascú ho pugui administrar al seu gust.

Això es pot aconseguir amb escriptoris virtuals connectats amb pàgines web, canals de notícies, canals RSS, xarxes socials, agendes o reserves d’espais compartits.

En realitat, les eines 2.0 són molt flexibles i les seves aplicacions només tenen per límit la nostra imaginació. Per això, si les coneixem, trobarem múltiples aplicacions pràctiques a la nostra vida quotidiana.

Aquest entramat d’eines millorarà el sector agrari?

Sí. Perquè aquestes eines aporten més eficiència en els processos. L’entorn digital és més eficient que el paper i que la majoria de canals de comunicació convencionals.

Per exemple, és més eficaç una base de dades de dubtes que es pugui consultar que repetir les mateixes respostes una vegada i una altra i una altra… des d’un servei de suport.

A més a més, faciliten la feina en equips de treball. Es poden connectar plataformes virtuals per fer formació, compartir informació, planificar un projecte o organitzar una reunió a distància… i, com dèiem abans, sense necessitat que tothom ho estigui fent al mateix temps.

En un context tan ampli, quina formació s’ha d’impartir?

Fa uns anys, amb poques habilitats informàtiques bàsiques (sistema operatiu i ofimàtica) ja s’anava passant, a la majoria de llocs de treball. Ara tenim nous entorns, molts dels quals no necessiten llicències d’instal·lació, i hem d’adaptar-nos a aquesta realitat.

Necessitem saber què és un RSS, qué són els entorns al núvol, què és una wiki, què un blog, què un escriptori virtual…

No tenim més remei que tornar a les aules. De fet, hem d’anar pensant que ja no en sortirem de les aules, doncs aquestes eines evolucionen a gran velocitat.