“Les cooperatives poden jugar un paper important per als nous productors ecològics”

quadern-del-sociLA VEU DE L’EXPERTA amb Joana Amador

Joana Amador és professora a l’Escola de Capacitació Agrària de Manresa, on ensenya agricultura ecològica des de fa 13 anys. Anteriorment havia estat assessora en producció integrada d’horta i ha col·laborat, amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, en el projecte d’Emprenedoria d’Agricultura Ecològica

La producció ecològica a Catalunya, quins reptes té?

Al meu entendre, els principals aspectes a treballar són l’assessorament i la comercialització. És molt important l’acompanyament a la reconversió del productor convencional i també la formació de les persones que es vulguin incorporar al sector agrari produint en ecològic. D’altra banda, també cal facilitar l’accés del consumidor al producte ecològic. Són vàlides totes les fórmules existents i també aquelles altres que es puguin crear de nou, des de la comercialització mitjançant circuit curt a la presència de menjar ecològic en grans superfícies i la inclusió d’aquests productes en menjadors socials.

Quins aspectes destacaries en una formació adreçada a agricultors i ramaders?

Arran del projecte d’emprenedoria en producció ecològica que vam començar fa un parell d’anys amb la Federació, ens vam adonar que els agricultors i ramaders no tenen grans problemes tècnics per produir en ecològic, sinó que el que necessiten són eines de gestió i suport en la comercialització del producte. No obstant això, la formació és molt interessant perquè permet que productors amb projectes molt diferents en tipus de producció i comercialització comparteixin les seves experiències.

Creus que actualment està de moda consumir productes ecològics?

No crec que sigui una qüestió de moda, i menys en temps de crisi. El valor a l’alça d’aquests productes és deguda a què ha augmentat la consciència sobre què mengem i donem més importància a la qualitat dels aliments i al vincle entre l’alimentació i la salut. A més, els ecològics no necessàriament són productes més cars que els convencionals. Segurament sí que seran més cars productes com l’oli, els ous i el vi, però en la resta no hi ha massa diferències i, fins i tot, en el producte fresc podem trobar preus més econòmics quan el circuit de comercialització és curt.

La producció ecològica encaixa bé en el model d’empresa cooperativa?

Penso que les cooperatives poden jugar un paper important a l’hora d’assessorar els nous productors ecològics i que també poden facilitar la gestió i esdevenir punts de trobada dels agricultors i ramaders per compartir coneixement. A tall d’exemple, el sector ramader ecològic necessita de pinso ecològic local, perquè actualment s’està important blat de moro d’Itàlia amb la despesa que implica i que repercuteix en els costos del productor i el consumidor. Es podrien crear zones lliures de transgènics i la reconversió de produccions d’extensius en àrees de regadiu catalanes. També es podria activar la producció de gra proteic com la trepadella i els moreus, que s’adapten bé a les nostres condicions de clima, sòl i disponibilitat d’aigua. Seria interessant que les cooperatives estudiessin la viabilitat tècnica i econòmica de la reconversió d’algunes produccions estratègiques per al sector.