Les cooperatives lideren la DUN

DUN_Cereals

Les cooperatives i entitats adherides al Grup DUN de la Federació han tramitat unes 21.000 sol·licituds, que representen prop del 40% del total de declaracions que es tramiten a Catalunya

L’aplicació de la nova PAC, amb totes les seves incerteses, ha complicat el desenvolupament de la campanya DUN 2015. No obstant això, les cooperatives i entitats adherides al Grup DUN de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han tramitat unes 21.000 sol·licituds, que representen prop del 40% del total de declaracions que es tramiten a Catalunya.

Aquesta dada posa de manifest la capacitat organitzativa i de treball de tots els integrants del grup que, any rere any, consolida el seu lideratge.

Entre les novetats que ha comportat l’aplicació de la nova PAC (Política Agrària Comuna) per a la sol·licitud de la DUN s’inclouen el canvi dels drets de pagament únic a drets de pagament  bàsic, les al·legacions a l’assignació d’aquests drets, el nou règim de petits agricultors i la definició de la figura d’agricultor actiu.

També cal tenir en compte totes les modificacions derivades del nou PDR (Programa de Desenvolupament Rural), com els nous ajuts agroambientals, i les variacions incorporades en el procediment general del Contracte Global d’Explotació referides a la incorporació de joves, ajuts a la competitivitat de les explotacions agràries, ajuts a la mitigació del canvi climàtic i ajuts a la diversificació de les explotacions agràries.

La FCAC ha creat un espai específic dins la seva pàgina web amb l’objectiu d’informar sobre totes les novetats que incorpora la campanya de la DUN. Així mateix, aquestes dades es poden consultar mitjançant la web del Departament d’Agricultura i a la cooperativa on cada productor gestiona la seva DUN.

Petits agricultors

Una de les grans novetats d’aquesta DUN ha estat la definició del règim de petits agricultors com aquells que percebran menys de 1.250€ entre pagament base, greening, pagament complementari als joves i ajuts associats.

A principi d’octubre el Departament d’Agricultura va fer públic el llistat provisional amb el nom dels productors que han quedat acollits dins d’aquest règim.

Els productors inclosos en el règim de petits agricultors no podran fer cessions de drets. Per fer-ho, hauran de sol·licitar la renúncia al règim de petits agricultors dins del termini de la DUN.

Pagament verd

El compliment del greening (o pagament verd) és una novetat significativa per al nou període de la PAC i ha comportat un grau d’incertesa molt elevat.

El pagament verd suposa un canvi substancial en la gestió de les explotacions agràries, especialment en les de més de deu hectàrees i amb orientació principals als conreus anuals, i estableix uns requisits que seran de compliment obligatori per tal de poder cobrar l’ajut de pagament bàsic.

Drets de pagament bàsic

Juntament amb la posada en marxa del règim de petits agricultors i el pagament verd, l’assignació definitiva dels drets de pagament basic i l’import d’aquests drets serà una de les grans novetats de cara a la campanya DUN 2016.

Durant el mes de desembre, està previst que es faci una assignació provisional dels drets en base la qual es farà el pagament de la bestreta de l’ajut 2015.

MÉS CONTINGUTS A www.cooperativesagraries.cat:

  • Consulta dels drets de pagament bàsic i règim de petits agricultors
  • Calculador-simulador pagament verd o greening


Continua llegint…

Apostem pels joves Opinió Ramon Sarroca, president FCAC