Les cooperatives innoven contra la mosca de l’olivera

GO Mosca oliveraLa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya coordina la creació d’un grup operatiu per a la lluita contra la mosca de l’olivera mitjançant mètodes alternatius a la lluita química. La iniciativa, en la qual estan implicades diverses cooperatives oleícoles, compta amb la participació de l’IRTA i dels Serveis de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura.

L’objectiu principal és implementar estratègies de lluita contra la principal plaga que afecta aquest cultiu a Catalunya, combinant diferents mètodes de control alternatius. Els resultats del projecte d’investigació permetran l’obtenció d’oli d’oliva d’alta qualitat, minimitzant l’impacte mediambiental i incrementant la competitivitat del sector.

L’estudi tindrà una durada de tres campanyes (de la 2017/18 fins la 2019/20) i s’ha estructurat en dos proves pilot que es duran a terme a les diferents zones de producció d’oli de Catalunya. En concret, se seleccionaran 7 finques d’entre 9 i 12 hectàrees i de la varietat majoritària de cada regió.

Es preveu avaluar l’eficàcia del mètode de captura massiva per al control de Bactrocera oleae en cinc varietats diferents d’oliva de cada zona productora. També es determinarà quina és la densitat òptima de trampes, el tipus d’esquer i la seva disposició més adequada.

Així mateix, es pretén valorar l’eficàcia de l’estratègia mixta de control de la mosca mitjançant captura massiva combinada amb l’aplicació de caolí, de terra de diatomees i del fong Beauveria bassiana.

Durant les tres campanyes, es realitzaran mostrejos setmanals dels percentatges de fruita picada (nova i vella) i del nombre de mosques capturades per parcel.la.

A més, en finalitzar cada collita, es realitzarà un estudi de costos de les diferents estratègies emprades per determinar les opcions que donen millors resultats amb una relació més ajustada entre despesa i protecció de la collita.

El projecte rebrà fons de la Unió Europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors.