Les cooperatives agràries es reuneixen amb el conseller de Territori i Sostenibilitat

El passat 2 d’agost la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es va reunir amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, amb l’objectiu de traslladar-los la necessitat d’adaptar la normativa mediambiental a la realitat del sector agroalimentari català.

En aquesta trobada el president de la FCAC, Josep Pere Colat, va destacar que el compliment de la normativa mediambiental implica, necessàriament, la introducció d’un seguit de canvis importants tant en les pràctiques agrícoles dels pagesos com en els processos agroindustrials de les cooperatives motiu pel qual els requisits que s’exigeixen a les cooperatives han de ser adequats a les seves característiques com a empreses de petita dimensió, i més tenint en compte que sovint són l’única indústria que hi ha en molts municipis rurals.

En la reunió es va tractar sobre la necessitat de trobar una solució viable per a les cooperatives al problema de la gestió de subproductes en el sector agroalimentari, la sol·licitud de la revisió de la documentació i controls exigits arran de l’entrada en vigor dels canvis que ha suposat a la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, es va insistir en la importància de diferenciar entre municipis rurals i municipis industrials per tal d’adequar la normativa mediambiental a les característiques de cada entorn, es va demanar informació en relació amb la revisió de les zones vulnerables i es va reclamar suport al projecte viles, entre altres assumptes.

El conseller es va mostrar interessat en les propostes de la FCAC i va emplaçar a seguir tractant els diferents temes en properes trobades amb els directors competents de cada àrea responsable.