L’AGROactivitat comença a arribar a les juntes rectores

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha posat en marxa una campanya per recollir les dades dels consells rectors de totes les cooperatives federades amb la finalitat de millorar la comunicació amb les seves associades.

En la primera fase d’aquest procés, la Federació té disponibles les dades de 24 cooperatives, que representen més de 200 membres de juntes rectores. Aquestes persones ja rebran el número 73 de la revista AGROactivitat al seu domicili i, en cas de disposar d’adreça de correu electrònic, també rebran la newsletter vinculada a la pàgina web agroactivitat.cat.

A més, es fa arribar la revista AGROactivitat totes les cooperatives federades i a 16.500 socis cooperativistes que tenen subscrit, amb la Federació, un conveni de protecció de dades personals.