La revista de les cooperatives agràries catalanes

L’AGROactivitat esdevé l’altaveu que la Federació posa a disposició de les cooperatives agràries catalanes en exercici de la tasca de representació i defensa del sector que li correspon.

Fundada al 1983, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya té 231 cooperatives associades, que aglutinen 76.500 socis i facturen més d’un milió i mig d’euros anuals. Les cooperatives són una part important de la indústria agroalimentària que representa el 40% de la producció final agrària i que, en els últims mesos, ha augmentat un 11% el volum de facturació global i un 3,7% la creació de llocs de treball.

A més, les cooperatives agràries esdevenen un eix vertebrador del país pel seu compromís i el seu arrelament al territori. Són estratègiques en la producció d’aliments de proximitat i juguen un paper decisiu en la dinamització empresarial, la generació de riquesa econòmica, la sostenibilitat mediambiental, el finançament del camp, la prestació de serveis i, en definitiva, el manteniment de la població a les zones rurals de Catalunya.