La responsabilitat penal de les cooperatives

Encara que tradicionalment es considerava que les empreses no podien cometre delictes, una reforma del Codi Penal l’any 2010 va canviar aquest criteri i va establir que les persones jurídiques i els seus representants legals sí que poden ser declarades responsables penals.

Les cooperatives i els seus consells rectors poden ser condemnats per un delicte comès en el seu àmbit

En el nostre àmbit, aquesta modificació implica que tant les cooperatives com els seus consells rectors poden ser condemnats quan es cometi un delicte en l’àmbit de la cooperativa –encara que l’hagi comès un treballador- si el tribunal considera que aquest delicte beneficia directament o indirectament l’empresa i que la junta no va controlar adequadament la feina de les persones que estaven sota la seva autoritat.

Amb un Model de Prevenció de Delictes, l’empresa demostra a clients, proveïdors i societat en general que aposta per la transparència, al temps que limita la seva responsabilitat 

Posteriorment, amb la reforma del Codi Penal de l’any passat, s’introdueix una important novetat: l’exempció de responsabilitat per part de la cooperativa i el seu consell rector en el cas que l’empresa disposi d’un programa de compliance penal.

Un canvi de cultura: més transparència

La modificació del Codi Penal tendeix a un model més anglosaxó que es basa en una posició proactiva de les empreses vers un canvi cultural que prioritza  la transparència en àmbits diversos, especialment en l’econòmic.

Així doncs, els programes de compliance esdevenen una necessitat per a les cooperatives. En primer lloc perquè donen tranquil·litat a l’òrgan d’administració, però també perquè són una mostra de cara a clients, proveïdors i societat en general de què es tracta d’una empresa que aposta pels valors de transparència, honestedat i bon govern.

Es tracta, en definitiva, d’un canvi que té influència directa sobre la imatge de la cooperativa, que s’anirà implantant progressivament al llarg de la pròxima dècada i que no hauria de generar més complexitat a l’estructura empresarial. Un canvi que està basat en la implantació d’un codi ètic, controls generals, polítiques de compliment normatiu i formació als treballadors amb l’objectiu de prevenir possibles delictes penals.

El Servei Jurídic de la FCAC assessora en la realització de programes de compliance penal

Model de Prevenció de Delictes

A la pràctica, les cooperatives agràries i els seus consells rectors -com la resta de persones jurídiques- hauran de dotar-se de sistemes de prevenció, organització i gestió eficaços que limitin els seus riscos penals i garanteixin el compliment de la seva política corporativa.

En concret, caldrà disposar d’un Model de Prevenció de Delictes que permeti assegurar l’efectivitat de les normes i procediments de control sobre possibles comportament il·lícits per part dels treballadors.

Delictes i sancions

La normativa considera delictes -entre molts altres supòsits- el frau amb les subvencions, l’incompliment o la falsedat de les obligacions comptables, l’atemptat contra els recursos naturals i el medi ambient, el tràfic d’influències, la corrupció en els negocis o posar en perill la salut pública.

Les penes que s’imposen per aquests delictes poden arribar a determinar la dissolució de la cooperativa, la suspensió d’activitats o la prohibició de realitzar-les en un futur i multes d’import elevat.