“La responsabilitat compartida és enriquidora”

Ramona MotaENTREVISTA
Ramona Mota Cooperativa Camp d’Ivars d’Urgell

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya treballa per fer visible el paper de la dona en el món rural i per promoure una major participació en els òrgans de decisió.

Fruit d’aquest procés, Ramona Mota, sòcia de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, ha entrat a formar part de la junta rectora i, en la darrera assemblea general, va ser elegida interventora de comptes de la cooperativa.

Des de quan ets sòcia de la cooperativa d’Ivars? 

A casa tenim una explotació agrària, de conreus extensius, i sóc sòcia de la cooperativa des que era ben joveneta, junt amb els meus pares.

La meva jornada laboral la desenvolupo en una empresa privada familiar i gestiono la meva pròpia empresa agrícola.

Ets la primera dona que accedeix al consell rector d’una cooperativa que ja  compta amb més de cent anys d’existència…

Sí. L’esquema del món rural encara dóna per fet que són els homes els qui van per davant a la cooperativa i la dona, potser per mandra o per no complicar-nos, de vegades ho deixem tal com està…

Creus que la corresponsabilitat és necessària?

Per descomptat que la participació en els òrgans de govern i la responsabilitat compartida en la presa de decisions són necessàries i enriquidores, i crec que seria bo que, des de les mateixes juntes rectores, es promogués la paritat amb lemes com “dona, et necessitem”.

També ets la representant de la Federació a l’Associació de Dones de Cooperatives Agro-Alimentàries d’Espanya. Quin és l’objectiu?

Reforçar les línies d’actuació encaminades a augmentar la presència de dones cooperativistes en els llocs de responsabilitat econòmica, social i política del medi rural perquè puguem participar en les decisions.

Una de les actuacions que hem dut a terme recentment és la trobada a la cooperativa de Cervià de les Garrigues. Entre d’altres temes, vam tractar de la Llei de Titularitat Compartida i es van exposar casos pràctics de com s’està tractant la igualtat d’oportunitats a la Cooperativa d’Ivars d’Urgell o a la valenciana Cooperativa de Viver.

A nivell estatal heu dut a terme alguna actuació?

Juntament amb les dones representants de les federacions d’Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Castella – La Manxa, Castella – Lleó, Extremadura i València, he participat en el seminari “Motivació, apoderament i lideratge: eines claus per a la dona emprenedora cooperativista”, que es va fer a Saragossa fa unes setmanes.

Aquest seminari va ser punt de trobada i formació del grup de dones que estem implicades en aquest projecte per començar a treballar vers una igualtat de gènere. Necessitem definir nous camins perquè, com deia Albert Einstein, “no pretenguem que les coses canviïn, si sempre fem el mateix”.