La qualitat del pinso

Josep Erra, pinsos FCACOPINIÓ
JOSEP ERRA
Pinsos FCAC

Les cooperatives pinsaires estem contínuament millorant formulacions, qualitats i sobretot garantint la seguretat dels nostres productes. En aquest últim aspecte, el control de les micotoxines és un dels temes que més debat està generant.

Malgrat que la percepció de la problemàtica no és la mateixa per a tothom, en els últims dos anys ha canviat substancialment el coneixement que pinsaires i cerealistes tenim de les micotoxines. Afortunadament, aquest interès creixent ha anat paral·lel a importants avenços sobre els factors de risc per part de centres de recerca com l’IRTA, universitats o empreses privades.

Les micotoxines poden provocar efectes adversos per a la salut intestinal dels animals i minvar la productivitat

Les micotoxines provoquen, en major o menor grau, efectes adversos per a la salut intestinal dels animals i minven la productivitat. La sensibilitat varia segons les espècies i, per exemple, és molt més elevada en vaques de llet que en l’aviram.

Per mitigar-ne la presència, les cooperatives de pinsos hem utilitzat mesures dissuasives com barrejar les matèries primeres segons l’origen, incrementar l’ús de segrestants i emprar blat de moro autòcton per millorar la traçabilitat del producte.

Donat que el 95% de les micotoxines provenen del camp i que es pot incidir molt mitjançant el maneig, també és necessari que incrementem la col·laboració amb els nostres proveïdors. Aquesta fita s’està aconseguint gràcies a la bona predisposició dels operadors i els seus tècnics, i també la Federació de Cooperatives està jugant un paper clau amb iniciatives conjuntes que reverteixen en el subministrament d’un producte de qualitat.

Cal definir un protocol d’actuació en casos d’alerta i que la traçabilitat que es demana als fabricants de pinsos i productors locals s’exigeixi també als importadors

Complementàriament i per garantir resultats fiables, s’estan millorant les tècniques analítiques i els mostrejos. La complexitat radica en què cerquem dosis molt baixes: 20 µg/kg, l’equivalent a detectar un cafè expresso diluït en una piscina olímpica. Per això, en molts casos, es detecten resultats molt divergents i amb una distribució totalment aleatòria en una  mateixa sitja. El 80% de les incerteses provenen del mostreig més que de l’anàlisi; l’idoni -que no sempre possible- seria el mostreig dinàmic en continu, a descàrrega o a fàbrica.

Un dels punts més importants a treballar són les actuacions en cas que es produeixi una alerta. Cal disposar d’un protocol sòlid que permeti retirar el producte de manera àgil i amb garanties, disposar d’una bona comunicació amb l’Administració i potenciar els sistemes d’autocontrols. La traçabilitat que se’ns demana als fabricants de pinsos i productors locals s’ha d’exigir als importadors en les mateixes condicions, i fixar llindars legals a tots els tipus de micotoxines també aportaria garanties a l’hora de reclamar al proveïdor.

El control de les micotoxines ha estat decisiu en la signatura d’un conveni amb Qualimac, associació que treballa per a la promoció i el control de la qualitat de les matèries primeres destinades a l’alimentació animal i que disposa d’una base de dades amb informació de molta utilitat sobre orígens i proveïdors dels productes.

Les cooperatives continuem avançant. El nostre afany passa per garantir la seguretat alimentària i la qualitat dels pinsos destinats a les explotacions dels socis.