Protecció de dades a les cooperatives agràries

La informatització i l’ús de plataformes de gestió són un fet a les cooperatives agràries. Això comporta unes responsabilitats per a totes les persones que intervenen en el tractament de les dades: no podem obrir un calaix o un ordinador i allà trobar la informació sense cap mena de protecció; calen claus d’accés i altres requisits normatius.

Un elevat nombre de cooperatives ja han registrat els fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i disposen de l’autorització del soci per tractar les seves dades, sobretot les referides a la secció de crèdit. Però la feina no acaba aquí. Cal continuar garantint les obligacions de cara als socis, clients i treballadors. I complir, també, amb les responsabilitats derivades de la col·locació de càmeres de videovigilància, les avaluacions d’impacte i els criteris de transparència.

Junt amb aquests requisits, s’acaba d’aprovar un nou Reglament europeu de protecció de dades que reemplaçarà l’actual normativa i que estableix noves obligacions. Les novetats afecten a les dades sensibles, als deures dels responsables i al nomenament d’un Delegat de Protecció de Dades a determinades organitzacions. A més, s’establirà un nou sistema de sancions basat en el volum de negoci de l’entitat.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya té a disposició de les seves associades un servei amb personal especialitzat que realitza auditories per verificar el grau de compliment i les mancances de cada cooperativa. Així mateix, aquest servei facilitarà a les cooperatives la implementació de les noves directrius dins del període transitori establert.

Sancions actuals per incompliment

900 a 40.000€ infraccions lleus (no inscripció del fitxer de dades personals en el Registre o transmissió no autoritzada de dades a un tercer).

40.001 a 300.000€ infraccions greus (tractar dades personals sense consentiment de les persones afectades o mantenir els fitxers, programes, equips o locals on estiguin les dades sense les obligacions reglamentàries).

300.001 a 600.000€ infraccions molt greus (recollida de dades de forma enganyosa o transferència internacional de dades amb destí a països sense un nivell de protecció equiparable, com podria ser el cas de dades que es trobin en hosting als Estats Units).

LES [COOP] OPINEN

Andreu CastellàAndreu Castellà Cooperativa Camp Ivars d’Urgell
“És necessari i obligat”

La protecció de dades és una feina necessària i obligada, i encara més si ets una cooperativa amb secció de crèdit com nosaltres. És molt important la seguretat, la garantia que podem donar al soci sobre la privacitat de les seves dades i per això, intentem mantenir-nos sempre al dia amb l’assessorament de la Federació.

Carme PalauCarme Palau Cooperativa Agrícola de Bràfim
“Les dades de la secció de crèdit són privades”

A la cooperativa, tenim moltes dades de socis que són reservades. La informació del compte corrent a la secció de crèdit és confidencial i no la podem facilitar sense una autorització del titular, ni tan sols als familiars; tampoc podem informar de quins socis han collit més i quins menys… El personal que treballem a la cooperativa ara ens sentim més confiats perquè estan definides quines són les limitacions. 

Mei MontanéMei Montané Celler de Viticultors de Vilanova
“Ara estem segurs de complir la normativa”

Feia temps que nosaltres ja no donàvem les dades dels socis, però no teníem els formularis ni la documentació oficial. El sistema de protecció de dades ens ha ajudat a endreçar i a estar segurs que treballem d’acord amb el que marca la normativa. Hem acabat de donar el pas, tenint la seguretat que ho fem bé.

Cristina RodríguezCristina Rodríguez Cooperativa Agrícola Catalana de la Galera
“En les auditories biennals es revisa tot”

Des que vam contractar els serveis de la Federació, ens ajuden a fer les coses bé i a comprendre el que fem, que també és important. En les auditories biennals, es revisa tot: aprofitem per posar al dia el que ha quedat desfasat i per actualitzar coses que hem creat i contenen dades personals. En l’última revisió, per exemple, vam introduir la política de cookies a la pàgina web.