“La planta viva alimenta la nostra salut psíquica”

ENTREVISTA
Ferran Sabater Planta Viva FCAC

Ferran Sabater

Ferran Sabater (Barcelona, 1955) porta l’empresa familiar de planta viva, especialitzada en arbust mediterrani. Es tracta d’una explotació que comparteix amb el seu germà i que està ubicada  a Santa Eulàlia de Ronçana. Comercialitzen la producció a través de Corma, cooperativa a la qual està associat.

A més de cap de branca de Planta viva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, és el representant d’aquesta organització a la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i vicepresident sectorial de Flors i Plantes ornamentals a Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya.

La vegetació cada vegada és més rellevant per a la societat. La planta viva afavoreix la sostenibilitat mediambiental i contribueix a pal·liar l’escalfament global del planeta arran del canvi climàtic. Aquesta vitamina verda també ajuda a tenir cura del paisatge i a fer les ciutats més acollidores i saludables”

La branca de “flor i planta ornamental” acaba de substituir aquesta denominació per “planta viva”. A què és degut aquest canvi?

La nostra producció no contribueix a l’alimentació calòrica, però sí a l’alimentació psíquica i afavoreix una millora del nostre benestar.

La planta viva ja no és un producte de luxe, sinó de primera necessitat. És la nostra vitamina verda. D’aquí el canvi de nom de la branca, que respon també a la nostra voluntat d’adaptar-nos a la societat actual.

La denominació planta viva inclou espècies diverses, des de l’aromàtica i la culinària a la planta de flor, passant per l’arbustiva, l’arbrat o els mix flowers, que són composicions de plantes amb diferents tonalitats de floració que resulten molt pictòriques.

I la flor tallada?

També. Precisament, la flor tallada també té un llenguatge propi. Ens ajuda a expressar les nostres emocions i sentiments, i facilita una millor convivència.

En la mesura que el país ha anat incrementant el bagatge cultural, s’ha valoritzat el llenguatge emocional de la flor i la planta.

En aquest sentit, un dels projectes que treballa la Federació és el de “Viles Florides”…

Sí. És una iniciativa que treballem d’acord amb la CHOC. El nostre objectiu és posar en valor actuacions en paisatgisme i medi ambient que es duguin a terme de forma sostenible i que comportin municipis més confortables, tant per a les persones que hi viuen com per als turistes.

El projecte té abast a tot el territori català i ja hi estan adherits més de 130 poblacions.

Des de la Federació, treballem perquè les cooperatives agràries siguin impulsores de “Viles Florides” dins dels seus municipis i també hem participat activament per aconseguir el suport econòmic de les conselleries d’Agricultura i d’Empresa i Coneixement.

Quina és la situació de la planta viva en relació amb els ajuts del Contracte Global d’Explotació?

Som un sector agrari amb unes especificitats molt concretes que ens han comportat que, sovint, no tinguem accés a les línies d’ajut estàndard per al sector. Això és el que passa, per exemple, amb els ajuts directes de la PAC, als quals no tenim accés.

Per contrarestar aquesta situació, negociem amb el Departament d’Agricultura i intentem canalitzar polítiques i línies d’ajut a les quals es pugui acollir la planta viva. Actualment estem treballant en l’àmbit del Contracte Global d’Explotació i s’ha aconseguit introduir màquines i equips específics del sector en els d’ajuts d’inversions en explotacions agràries. També hem sol·licitat que es prioritzi adequadament aquestes inversions justament pel caràcter innovador i la voluntat d’adaptar la producció a la demanda del mercat.

No oblidem que formem part d’una agricultura periurbana molt potent i amb capacitat de fer actuacions cada vegada més interessants per a l’exportació als mercats europeus.

Un tema que preocupa actualment el sector és l’amenaça de la Xylella fastidiosa

La Federació també duem a terme una tasca molt activa en aquest àmbit. Formem part de la Comissió Seguiment i del Grup de Treball de la Xylella fastidiosa creats pel Departament d’Agricultura, on s’ha elaborat un protocol per evitar l’entrada i propagació d’aquesta plaga a Catalunya i es realitza un seguiment exhaustiu de la situació actual i la seva evolució.

Aquesta plaga és una amenaça no només per a plantes vives, sinó que també cultius mediterranis com l’olivera, la vinya o l’ametller podrien resultar greument perjudicats. Per això, la Federació ha demanat destinar una dotació pressupostària, la previsió d’un sistema d’indemnització i recursos suficients per evitar la propagació i minimitzar l’afectació en cas que es detectés la presència d’aquesta plaga.

Després de les pluges dels últims dies, la sequera continua sent una amenaça per al sector?

En aquests moments, l’amenaça d’alerta ha desaparegut perquè els embassaments es troben en un 80% de la seva capacitat i tenim reserves de neu al Pirineu.

No obstant això, mantenim l’objectiu de treballar amb vivers per fer un ús molt més acurat, selectiu i sostenible de l’aigua. Proposem sistemes de reg que consumeixin menys, una preparació dels sòls amb substrats amb més capacitat de retenció de la humitat i l’ús de varietats de planta viva més resistents a períodes de sequera.

La tendència és reduir el consum de l’aigua.