La PAC i el canvi climàtic

Jesús Ricou OPINIÓ   
Jesús Ricou, responsable cereals FCAC

L’inici de la campanya de cereal d’hivern es va caracteritzar per les abundants pluges de la tardor, que no van permetre realitzar sembres normals durant els mesos d’octubre i novembre, i no va ser fins al febrer que vam poder entrar a camp a sembrar amb certa normalitat. Això sí, sota un ventall molt limitat d’opcions de cultiu; bàsicament ordi de cicle curt i pèsol.

La pressió de sembra ha portat a realitzar pràctiques que hauran danyat els sòls quan, paradoxalment, un dels objectius de la PAC és garantir la seva conservació

Tenint en compte que la PAC ens obliga a disposar d’un mínim de tres cultius diferents, crec que aquesta situació excepcional ens ha de portar a una reflexió conjunta de l’Administració i el propi sector sobre la gestió de circumstàncies similars.

Enguany, Federació i sindicats vam sol·licitar a l’Administració catalana, i aquesta al FEGA, autorització perquè el compliment de la diversificació tingués en compte la situació de pluges i es donés llibertat per realitzar sembres en el moment adient i amb el cultiu adaptat al cicle. Però la falta de resposta de l’organisme espanyol va provocar que, en molts casos, s’entrés a camp a realitzar sembres amb sòls molt humits i condicions agronòmiques molt poc aconsellables.

Finalment les pluges es van aturar, però les conseqüències han estat nefastes, ja que la pressió de sembra ha portat a realitzar pràctiques que hauran danyat els sòls quan, paradoxalment, un dels objectius de la política agrària és garantir la seva conservació.

Aquest cas, però, no ha estat únic. Cada any patim algun tipus d’anomalia que complica la feina d’agricultors i cooperatives o experimentem condicions mai vistes que ens posen a prova, i sovint la PAC acaba suposant més un handicap que una eina d’ajuda.

Cada any patim algun tipus d’anomalia climàtica que complica la feina d’agricultors i cooperatives i per això, reclamem una PAC basada en objectius que un marge al professional

És evident que l’obligatorietat de diversificar conreus ha comportat canvis positius en el maneig del cultius i la mentalitat del sector: en l’última dècada, s’ha doblat la superfície de colza i la de pèsol s’ha multiplicat per 20. També és indiscutible que els ajuts a superfície han d’anar lligats al compliment d’un seguit de bones pràctiques. Però el sector és prou madur per no haver d’estar sotmès al compliment de requisits molt concrets basats en percentatges mínims de superfícies o en la prohibició d’aplicació d’herbicides en casos determinats.

Per tot, reclamem una PAC basada en objectius com la conservació dels sòls i que, a partir d’aquí, siguin els professionals que busquin la millor manera d’aplicar-ho.

Acostant-nos a la digitalització

Les necessitats tecnològiques del sector és un altre dels àmbits de treball de la branca de cereals de la Federació.

Les necessitats tecnològiques del sector són un àmbit de treball de la Federació perquè les cooperatives hauran de tenir un paper clau en liderar la transformació digital.

Per això, al gener, en el marc de les actuacions del projecte Internet of Extensive Crops, vam organitzar un taller sobre connectivitat i agricultura de precisió en conreus extensius. En la trobada hi van participar una desena de representants de cooperatives cerealístiques i centres tecnològics i de recerca com EURECAT, Fundació Mas Badia i l’IRTA, la Federació de Fabricants i Exportadors de Maquinària Agrícola de Catalunya i empreses del sector de la maquinària i equips per a l’agricultura.

Durant el taller es va fer evident que hi ha molt camí per recórrer en aquest àmbit i que topem amb impediments que no són petits: introduir dades i saber-les interpretar per prendre una decisió suposa una inversió en diners, temps i paciència que no tothom està disposat a assumir, i més quan costa veure el retorn a sectors que treballem amb marges molt ajustats.

Probablement la implementació d’una nova manera de treballar requerirà esperar un canvi generacional però, en qualsevol cas, les cooperatives haurem  de tenir un paper clau en ajudar i liderar  aquesta transformació digital.