La interprofessional del vi fa mala espina

Ampolla viEl 30 de juliol, es constituïa l’Organització Interprofessional del Vi d’Espanya (OIVE) amb la participació de Cooperatives Agro-alimentàries, les organitzacions professionals ASAJA, COAG i UPA, i la Federació Espanyola del Vi.

La Interprofessional neix per representar i defensar els interessos del sector del vi, esdevenir un marc de treball conjunt i estable i un fòrum de debat per a l’adopció de decisions vinculants sobre la regulació interna d’aquest subsector.

Per això, les activitats de la Interprofessional estaran relacionades amb la promoció del consum moderat, la transparència de la producció i el mercat, l’adopció de mesures per regular l’oferta, la realització d’estudis i programes d’investigació per innovar, així com l’orientació de la producció cap a les necessitats del mercat i les expectatives dels consumidors.

Finalment, també es preveu que pugui dur a terme actuacions relacionades amb l’elaboració de contractes tipus per a la venda de raïm o productes transformats i té la intenció de promoure la mutualització per donar resposta de forma agrupada a possibles represàlies comercials que puguin sorgir sobre els operadors espanyols fora de les nostres fronteres.

Lluís Grogués, responsable de vi de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, explica que “malgrat aquests objectius del tot compartits, no deixem de tenir un cert recel vers una Interprofessional d’abast estatal perquè trobem que hi ha massa divergència d’interessos i maneres de fer molt diferents a les de les nostres contrades”.

Per això, continua, “des de la Federació vetllarem perquè qualsevol iniciativa que sorgeixi beneficiï el màxim nombre de viticultors i cellers cooperatius del nostre territori i exigirem que es prioritzin les actuacions que ajudin a comercialitzar els vins de qualitat i amb denominació d’origen”.