La facturació creix un 2,6% a les cooperatives agràries catalanes

ANUARI SOCIOECONÒMIC: Les 214 cooperatives federades augmenten el seu pes i ja superen el 37% de la Producció Final Agrària de Catalunya

A Catalunya, hi ha 214 cooperatives agràries federades que han augmentat la facturació global un 2,6%, fins als 1.615 milions d’euros. Són dades de l’Anuari socioeconòmic del cooperativisme agrari 2017 i esdevenen una mostra més de la solidesa del model empresarial.

La facturació mitjana per cooperativa també ha crescut fins al 6% -en gran part resultat de processos d’intercooperació- i ja se situa en els 7,5 milions d’euros.

Anuari_Mapa facturacio
Distribució territorial i facturació (la mida el punt és proporcional a la xifra de negoci)

En la mateixa línia, les cooperatives han incrementat la seva quota en el sector agroalimentari català un 1,8% i ja representen el 37,1% de la Producció Final Agrària. Aquest augment és fruit d’un major pes cooperatiu en els sectors ramaders (23% de participació cooperativa sobre el total català), mentre s’ha mantingut estable la representació de les cooperatives en l’àmbit agrícola (67% del total).

Les cooperatives de ramaderia i pinsos són algunes de les que més han contribuït a l’increment global (amb un augment del 8,3% de la facturació), junt amb sectors com oli d’oliva i fruita seca (increment del 26,1%).

Per territoris, a les Terres de l’Ebre s’ha registrat un increment de la facturació del 20,6%; mentre que a les cooperatives de les comarques de Barcelona l’augment ha estat del 16,2% i a les de Tarragona (excepte Terres de l’Ebre) del 9,2%.

Malgrat un cert retrocés en el volum de facturació (-3,4%), les cooperatives de les comarques de Lleida continuen sent les que tenen un major pes en el conjunt de Catalunya, fins a un 52,1% del total de la facturació. A més, en aquestes comarques es concentren les cooperatives de major dimensió a nivell de facturació mitjana (12,96 milions d’euros).

Cooperatives per sectors i territoris

Les 214 cooperatives agràries aglutinen un total de 32.625 socis productors. Es tracta d’una xifra lleugerament inferior al període anterior en consonància amb la tendència general del sector agrari de concentració de les explotacions.

Per demarcacions territorials, hi ha 65 cooperatives a les comarques de Lleida, 64 cooperatives a les de Tarragona, 41 a les Terres de l’Ebre, 27 a Barcelona i 17 a Girona.

Per sectors de producció, hi ha 107 cooperatives que es dediquen a l’elaboració d’oli d’oliva, 86 cooperatives a fruita seca i garrofa, 66 a vi i cava, 41 a fruita dolça, 39 a cereals i farratges, 19 a pinsos, 11 a horta, 9 a ramaderia, 8 a cítrics, 7 a llet, 2 concentren la producció d’arròs i 1 la de planta viva. Moltes cooperatives agràries es dediquen a més d’una activitat productiva.

Les cooperatives agràries generen llocs de treball per a 4.438 persones. Majoritàriament, es tracta d’ocupació fixa i amb una forta tendència a l’ocupació femenina (47% del total).

LES XIFRES

214 cooperatives agràries federades
2.625
socis productors
4.438 llocs de treball
1.615 M€ facturació global
7,5 M€ facturació mitjana per cooperativa
37 % de la Producció Final Agrària
69 cooperatives exporten
19.363 m2 agrobotigues


Continua llegint…
Assemblea General de les cooperatives agràries de Catalunya