La DUN promou l’agrupació de productors

Augmenten les cessions de drets de pagament bàsic de petits agricultors

La DUN és la declaració anual que fan els titulars d’explotacions agràries amb l’objectiu d’actualitzar les dades d’explotació, realitzar diversos tràmits i sol·licitar  determinats ajuts directes i associats al Contacte Global d’Explotació.

En la campanya 2017, les 115 cooperatives i entitats adherides al Grup DUN de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han tramitat un total de 15.204 sol·licituds d’ajut sobre un total de 53.724 que s’han presentat en el conjunt de Catalunya. La tendència al descens del nombre de sol·licituds respecte de campanyes anteriors –tant a nivell de cooperatives com del global català- es manté en els últims anys i respon a l’entrada en vigor de la limitació en el pagament d’ajuts.

Així doncs, i fruit de la nova PAC, les explotacions mostren una tendència a l’agrupació per tal d’assolir imports superiors als mínims que estableix la normativa com a requisit per accedir a ajuts directes. Aquest imports se situaven en 100 euros l’any 2015, 200 euros al 2016 i 300 euros a partir de 2017. Com a resultat d’aquest procés d’agrupació de les explotacions, s’ha generat un volum important de cessions de drets de pagament bàsic dels petits agricultors.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades a través de la Federació representen prop del 30% del total a Catalunya -en concret, el 28,3%-, i posicionen les cooperatives com a principals entitats en la tramitació d’ajuts de la DUN a nivell català.

Anualitat 2013 2014 2015 2016 2017
Total DUN FCAC 17.795 17.268 16.628 16.087 15.204
Total DUN Catalunya 61.909 58.301 57.118 55.669 53.724
% sobre el total CAT 28,74% 29,62% 29,11% 28,90% 28,30%

Les cooperatives agràries són la millor opció dels socis per tramitar la DUN. El servei inclou gestió de la sol·licitud, assessorament individualitzat i seguiment de possibles incidències. A més, la cooperativa disposa d’una assegurança per cobrir possibles eventualitats i el seu personal tècnic compta amb formació i assessorament de la Federació sobre les novetats de cada campanya.