La concertació amb el sector és bàsica

rp_Josep-Pere-Colat-300x358.jpgOPINIÓ
Josep Pere Colat i Clua, president FCAC

Francament, estem sorpresos i desconcertats. L’Avantprojecte que ha entrat al CTESC varia substancialment punts de la normativa molt importants per a les cooperatives agràries que ja s’havien consensuat amb el sector. Són aspectes que eren el resultat d’un intens treball conjunt, que es van debatre en el seu moment i que comptaven amb l’aprovació de les dues parts. És per això que no entenem ni compartim que s’hagin modificat.

El 2013, la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació va presentar a les federacions un esborrany de Llei de cooperatives. La Llei vigent és del 2002 i ja fa uns anys que es veia la necessitat d’adaptar-la a la nova realitat i als reptes del cooperativisme.

Tot i que hi havia aspectes a millorar, en línies generals, l’Avantprojecte recollia gran part de les demandes del cooperativisme agrari.

Dos havien estat els motius que ho havien propiciat, d’una banda la Federació portava dos anys treballant la Llei. El 2012 es va crear una comissió interna, formada per membres del consell rector i de l’equip tècnic, per concretar i reflexionar sobre quines eren les qüestions cabdals per a les cooperatives agràries que havia de recollir la nova Llei. Aquesta anàlisi va generar unes propostes que, un cop aprovades pel consell rector, es van fer arribar a la Direcció General.

D’altra banda, la col·laboració tant a nivell polític com tècnic amb l’Administració, perquè enteníem, i crèiem que havien entès, que la concertació amb el sector era bàsica.

Però l’escenari ara és diferent, aquests canvis imprevistos ens obliguen a fer pedagogia de nou del què som i d’allò que ens cal, insistir en el model de soci que hem estat defensant i que és el què ha de permetre que la normativa s’adapti a la realitat existent i afavoreixi el desenvolupament de les nostres empreses. Seguirem treballant per traslladar tots els suggeriments que ens han fet les cooperatives i que, sens dubte, serviran per enriquir el nostre posicionament. Però no defallirem, la FCAC ha fet molt bona feina i ara toca defensar-la.

Tot i els obstacles i recels, seguim pensant que el diàleg és l’únic camí. Ara bé, l’Administració també ha de tenir clar que si no s’escolta al sector que es vol regular, les lleis perden legitimitat.

“El secret de l’èxit és la constància en el propòsit”. (Benjamin Disraeli)


Continua llegint…

Llei de Cooperatives de Catalunya: avantprojecte desconcertant