“Investiguem com reduir les micotoxines en blat de moro”

Joan Serra_IRTAENTREVISTA
Joan Serra 
IRTA Mas Badia

El cultiu del blat de moro té una importància cabdal a Catalunya, tant pel potencial productiu com per la demanda provinent del sector dels pinsos. En el seu afany per la millora contínua, les cooperatives de cereals i pinsos estan treballant per aconseguir un gra amb les millors condicions i així assolir un procés d’elaboració de pinso de la màxima qualitat. La Federació Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) també està col·laborant amb l’IRTA per oferir un producte de la màxima qualitat per a l’alimentació animal. Diverses cooperatives participaran en un projecte per a l’obtenció de dades procedents de parcel·les convencionals que permetrà obtenir una valuosa informació sobre la incidència de les micotoxines, la presència de les quals pot influir en la productivitat dels animals.

En parlem amb en Joan Serra, de l’estació experimental IRTA Mas Badia, coordinador del projecte i gran coneixedor en aquesta matèria.

Per què el sector de l’alimentació animal demanda un gra amb baixa presència de micotoxines?

Les micotoxines són toxines sintetitzades per fongs que provoquen desordres sanitaris en els animals: la debilitació del sistema immunitari, trastorns del sistema respiratori i reproductor, danys al fetge, etc. Aquestes patologies condicionen els resultats econòmics de moltes explotacions i un dels sectors més afectats és el porcí, amb un gran nivell de tecnificació però amb uns animals, els porcs, que estan entre els més sensibles. La prevenció dels efectes de les micotoxines comporta despeses importants als fabricants de pinsos per a porcs.

Com es poden mitigar els efectes de la meteorologia en les micotoxines?

La meteorologia és un factor determinant en les infeccions de fongs i conseqüentment, per a la presència de micotoxines. Encara que tots els cereals es poden veure afectats, els d’hivern (blat i ordi) presenten una problemàtica més baixa mentre que el blat de moro és més propens a aquestes malalties perquè es produeix en una època (agost, setembre i octubre) de temperatures més suaus, major humitat i menor insolació.

L’agricultor no pot variar la meteorologia, però sí que pot adequar algunes pràctiques com la data de sembra, el cicle o la data de recol·lecció perquè el blat de moro estigui menys exposat a l’atac dels fongs productors de micotoxines.

Disposar de varietats transgèniques pot influir en aquesta problemàtica?

Les micotoxines més freqüents en blat de moro estan produïdes per Fusarium verticillioides, i la infecció d’aquest fong es veu afavorida per la presència de lesions en el gra que poden ser causades per insectes com els barrinadors de blat de moro.

Protegir el cultiu de l’atac del fong és una de les mesures més importants per disminuir el perill de contaminació per aquestes toxines. En aquest sentit, les varietats transgèniques amb resistència als barrinadors són actualment la principal i més eficient tecnologia per al control d’aquestes plagues i per reduir la presència de micotoxines.

Quines actuacions són aconsellables en el moment de la collita?

La recol·lecció és un moment clau per disminuir el risc de micotoxines. Com més aviat es realitza, la contaminació per aquestes toxines acostuma a ser menor. En les situacions de més risc, és aconsellable collir el gra amb una humitat compresa entre el 22 i 25% i abans de primers de novembre, encara que s’hagi de cultivar un cicle més curt en les sembres més tardanes.

També és important la regulació de la recol·lectora per obtenir un gra el més lliure possible d’impureses i, un cop el blat de moro està a l’assecador, s’ha d’assecar el més ràpidament possible, evitant l’apilament en fresc durant dies o que es mulli, per evitar la proliferació de fongs.

Recentment s’ha creat un Grup Operatiu creat per tractar aquesta problemàtica…

Sí. És un grup de treball conjunt amb diferents empreses, obert a cooperatives del sector vinculades a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. L’objectiu és disposar de més informació sobre com reduir el contingut de micotoxines en blat de moro i per aconseguir-ho, es plantegen actuacions com avaluar la susceptibilitat del material vegetal, la incidència de pràctiques culturals, els sistemes per la detecció precoç i ràpida per aplicar mesures preventives, la transferència dels resultats al sector productor, etc.