Interprofessional del vi organització… o desgavell?

Josep Lluís GroguésOPINIÓ
Lluís Grogués Vi FCAC

Des que es va començar a gestar la Interprofessional del vi, fa més d’un any, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya hi hem estat presents i formem part de l’actual Junta Directiva. Com la majoria d’inicis, estructurar una nova organització és enriquidor però, alhora, ha estat i continua sent molt complicat i amb divergències vers algunes de les decisions adoptades per la presidència d’aquesta organització.

No es respecta l’acord inicial de què el cost de la promoció l’assumeixi només el vi que es queda al mercat interior

La Interprofessional va néixer amb l’objectiu de fer promoció genèrica del vi espanyol en el mercat interior, opció que a nosaltres ens va semblar adient perquè molts vins catalans que van directament a l’exterior també podrien tenir un llarg recorregut en aquest àmbit. En un principi, es va acordar que el finançament de la campanya aniria a càrrec del vi que es queda en aquest mercat interior, opció defensada per la Federació per semblar-nos la més equitativa.

Però les desavinences han estat continuades i les contradiccions, també. A tall d’exemple, per al finançament de les accions de promoció, finalment es va acordar un repartiment de costos entre el vi a doll i el vi embotellat i no es va respectar l’acord inicial perquè l’assumís només el vi que es queda a Espanya sinó que s’ha fet extensiu a tota la producció.

El Registre General d’Operadors del Sector Vitivinícola no acaba de funcionar correctament i no s’aconsegueix la transparència desitjada

Com a primer pas per realitzar aquest càlcul, calia conèixer el nombre d’operadors del nostre mercat la qual cosa resultava impossible perquè no hi havia un registre que els aglutinés a tots. Aleshores, el Ministeri d’Agricultura va crear el Registre General d’Operadors del Sector Vitivinícola (REOVI) i les declaracions obligatòries per conèixer els moviments de vi de cada operador, que des de la Federació defensàvem que fossin trimestrals però que, contra el nostre parer, han acabat sent mensuals.

Aquest sistema de recol·lecció de dades no acaba de funcionar correctament i no s’aconsegueix la transparència desitjada.

En paral·lel, altres associacions han mostrat el seu interès per participar de la Interprofessional -situació que provoca certes desavinences jurídiques-, la Interprofessional pressiona el Ministeri per posar en marxa l’extensió de norma, els patrocinadors de l’organització esperen que la Interprofessional engegui, es busca gerent però no hi ha pressupost…

Una situació que ens porta a dubtar si la Interprofessional del vi està portant organització al sector… Malgrat tot, la Federació continuem participant-hi amb l’objectiu de vetllar pels interessos dels cellers cooperatius catalans.