Innovació en oli d’oliva i porcí

La innovació resulta clau per al futur de les cooperatives i, per aquest motiu, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya està donant suport a les cooperatives de diferents sectors productius en la recerca de millores en els seus processos.

Durant 2012 s’han desenvolupat dos ambiciosos projectes. El primer s’ha destinat a l’aprofitament i la valorització de la sansa de l’oli, mentre que el segon s’ha desenvolupat en el camp de la ramaderia porcina, en concret en l’estimació de forma automàtica del pes individual dels porcs mitjançant el tractament d’imatges.

Aquests projectes s’han desenvolupat amb el suport del Departament d’Agricultura i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aprofitar la sansa de l’oli

El projecte de l’aprofitament i la valorització de la sansa de l’oli s’ha realitzat amb el suport de les cooperatives Ceolpe, Camp Foment Maialenc, Camp de Cervià de les Garrigues, l’Agrícola de Cabacés i l’Agrícola del Camp Santa Bàrbara.

El projecte cerca una tecnologia innovadora que permeti posar en valor la sansa que es produeix a les cooperatives d’oli d’oliva de Catalunya, i els treballs s’han desenvolupat en dos àmbits ben diferenciats.

En col·laboració amb el Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona, es busca la millor tecnologia per aconseguir una valorització energètica dels subproductes generats en l’elaboració de l’oli d’oliva i s’han fet estudis relatius a la posada en marxa d’una possible planta de tractament d’aquests subproductes. L’estudi proposaria construir una única central tèrmica situada en un lloc estratègic pròxim a les grans zones productores, amb possibilitat de cremar tant la sansa de l’oli com la brisa del raïm.

En una altra direcció, el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) ha estat analitzant les possibilitats d’aprofitar la fase aquosa de la sansa, que és rica en compostos bioactius –polifenols, fibra soluble, etc.- que es poden utilitzar com a ingredients funcionals de gran valor afegit  a les indústries agroalimentària i farmacèutica. 

Projecte sobre el pes del porcí 

En el sector ramader, les cooperatives Camp d’Ivars d’Urgell, Agropecuària d’Artesa de Segre, Agrària Plana de Vic, Agropecuària Catalana i Cotècnica treballen en un projecte que permetria estimar el pes individual del porcí de manera automàtica, mitjançant el tractament d’imatges. L’estudi l’ha realitzat un equip d’investigadors del Subprograma de Control i Avaluació del Porcí de l’IRTA conjuntament amb el Grup d’Estructura Electrònica i Simetria del Departament de Físico-Química de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu és evitar que s’enviïn a sacrifici animals fora dels marges de pes acceptats pels escorxadors i, per aquest motiu, caldria poder conèixer el pes viu o estimar el pes canal dels animals destinats a sacrifici. El sistema innovador de pesatge que es proposa es basaria en la captació d’imatges dels animals mitjançant un sistema de visió artificial portàtil i en el tractament matemàtic posterior d’aquestes imatges.

Un dels requisits fonamentals que busquen els ramaders catalans per reduir costos és que aquest sistema es basi en un equipament portàtil i no fix, de manera que sigui possible utilitzar-lo en explotacions diferents.

L’estudi, però, ha constatat que tots els sistemes que s’estan utilitzant en l’actualitat són fixos i només es poden posar en funcionament en unes condicions de maneig molt concretes que no s’ajusten a les necessitats del sector. Per aquest motiu, se segueixen amb atenció les últimes innovacions en el disseny d’equipaments que s’estan donant a nivell europeu per valorar si s’ajusten als condicionants de la producció porcina a Catalunya.