Innovació en cereals

L’aposta d’Europa i les administracions per la recerca s’està traduint en una participació creixent de les cooperatives en projectes RDI. També en el sector de cereals esdevé una estratègia necessària per fer front als capricis de la meteorologia, la voluntat del mercat i les fluctuacions de preus.

Els cultius extensius ocupen el 62% de la superfície agrícola catalana i resulten estratègics. Jesús Ricou, cap de branca de cereals, explica que “els ajustats marges amb què treballem fan que petits canvis marquin la diferència entre guanyar o perdre diners. Ser innovador és un factor clau. Però, per a nosaltres, la innovació no consisteix a fer projectes de gran envergadura, sinó a introduir petits canvis que millorin la nostra manera habitual de treballar i ens facin més competitius i adaptables al mercat”.

D’altra banda, utilitzar tecnologia puntera com drones o teledetecció no ha de ser vist com una qüestió llunyana aplicable només en grans extensions de potències productores.

També són avenços per al sector la generalització de l’ús de la llavor certificada -fruit del conveni de Geslive-, que garanteix puresa, qualitat i sanitat al temps que fomenta la recerca varietal. Separar per lots i remunerar per qualitat també seria un dels principals reptes, que alhora empenyeria a treballar conjuntament per incrementar volum de comercialització.

A Catalunya, hi ha centres de referència com l’IRTA i les universitats que estan duent a terme estratègics projectes d’investigació varietal, fertilització i maneig que transfereixen gratuïtament al sector.