Innovació a les cooperatives

Les cooperatives que, en els últims mesos, han estat treballant en projectes R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) amb el suport del Departament d’Agricultura han presentat els seus resultats durant el mes d’octubre. Bona part d’aquests projectes han comptat amb l’assessorament de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Agrocat ha estat desenvolupant una iniciativa per implementar els codis QR en diferents processos de la cooperativa amb l’objectiu d’agilitar les comunicacions  internes i optimitzar aspectes relacionats amb la traçabilitat i la qualitat.

Per la seva part, Cevipe ha realitzat una prova pilot per a l’implementació d’un sistema d’intercanvi amb resines per a l’estabilització tartàrica dels vins tot cercant la minimització del consum energètic. Així mateix, la cooperativa del Penedès també ha fet un estudi sobre la viabilitat d’utilitzar la decantació centrífuga com alternativa al premsat del raïm per reduir les despeses d’explotació i l’impacte ambiental.

El Celler Cooperatiu de Salelles ha treballat amb l’objectiu de substituir el tortó de soja per una altra font proteica més sostenible i d’origen local en l’elaboració de pinso ecològic, i així evitar la dependència de mercats exteriors.

Finalment, la branca de l’oli de la Federació ha promogut un estudi de viabilitat del compostatge de la sansa de l’oli com a eina vàlida per a la seva valorització.