Implica’t en la reflexió estratègica de les cooperatives

A partir de les conclusions que s’extrauen de la diagnosi del cooperativisme agrari català, comença la fase més estratègica del Pla Marc, basada en un treball de reflexió en profunditat per grups de cooperatives.

El debat s’organitza en diverses sessions, a les quals estan convocats presidents, consells rectors, gerents i tota persona vinculada amb la cooperativa que afavoreixi l’enriquiment del debat.

Cada sessió està pensada per agrupar cooperatives agràries d’un mateix volum de facturació i, si s’escau, d’un àmbit territorial proper. El procés clourà amb uns “Debats Cooperatius” per posar en comú les conclusions dels diferents grups.

Fruit d’aquest procés, hauran de resultar les línies estratègiques que el sector considera que garantiran la consolidació del model amb cooperatives preparades i eficients.

Vols participar en un grup de treball?

Inscriu-te a través de la web de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

COOPERATIVES CONVOCADES LLOC DATA
<10M€ + Barcelona/Girona Vic 4/11/2014
2-10 M€ + Tarragona/Lleida Soses 6/11/2014
<2M€ + Tarragona Cambrils 13/11/2014
<2M€ + Lleida Torregrossa 25/11/2014
>10 M€ Barcelona 3/12/2014


Continua llegint…

Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català
Les cooperatives tenim bona salut i estem fent bé les coses”
Les conclusions del Pla Marc del Cooperativisme