“Hem finançat la formació necessària amb el crèdit bonificat”

CO[OP]INIÓ
Jordi Dolcet i Laura Ortiz, Fruits de Ponent

Les cooperatives opinen_Fruits de Ponent

Fruits de Ponent és una cooperativa fructícola molt compromesa i activa en la formació dels seus treballadors. Una de les últimes activitats organitzades per als quadres de comandament és la formació sobre noves eines de comunicació, que la cooperativa ha finançat amb el crèdit de formació bonificada. El director general de Fruits de Ponent, Jordi Dolcet, i la directora de Recursos Humans, Laura Ortiz, comenten l’experiència.

Com va sorgir la necessitat de fer formació sobre xarxes socials i noves eines de comunicació?

Jordi Dolcet: Ens vam adonar que, quan parlàvem de les comunicacions, cadascú de nosaltres feia la valoració de les eines que utilitzava individualment (telèfon mòbil, ordinador, tablets i les aplicacions de facebook, dropbox o twiter, entre moltes altres) i que, per a cadascú, el seu sistema de comunicació era el millor. Arran d’això, vam valorar la necessitat de  conèixer les possibilitats de la comunicació bidereccional aplicades al nostre entorn professional.

Quina valoració en feu, de la formació rebuda?

Jordi Dolcet: La Federació ens va ajudar a dissenyar una formació específica i, encara més, ens va facilitar poder fer aquesta formació necessària amb un cost mínim, en gestionar-nos el crèdit bonificat.

Arran d’aquesta formació, ens vam adonar que les eines habituals que ja fèiem servir t’ofereixen moltes més possibilitats quan pots conèixer-les a fons. Així mateix, vam veure la importància que determinades eines tenen per al desenvolupament de la nostra feina.

Heu començat a aplicar alguna eina?

Jordi Dolcet: La primera àrea que ha començat a aplicar les noves eines de comunicació ha estat l’Agrobotiga d’Alcarràs, tant en la botiga física com en la www.agrobotigaonline.com, ja que faciliten una atenció al client molt més fluïda en novetats, ofertes, etc. En les altres àrees de la cooperativa, no tenim cap dubte que també ho anirem implantant.

Com heu finançat l’activitat formativa?

Laura Ortiz: El cost de l’activitat formativa l’hem subvencionat amb el crèdit de què disposem totes les empreses cooperatives. La Federació ens n’ha portat la gestió.

Ens podríeu valorar aquest servei? 

Laura Ortiz: Molt positiu, ja que la Federació ens ha proporcionat tota la informació i, a més, ens ha resolt els dubtes que ens sorgien.

Per a nosaltres, com a cooperativa federada, és un valor afegit perquè rebem formació de qualitat amb un cost mínim –factor que considerem clau- i també per la implicació i la bona feina que ens aporta l’organització a la qual pertanyem.

Servei FCAC per a la formació bonificada

Vinculat al disseny de formació específica per a treballadors de cooperatives, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya presta un servei de gestió de la formació a través del sistema de bonificació a la Seguretat Social.

Aquest servei inclou el càlcul del crèdit i de l’import, la gestió de documentació i la justificació de costos, a més de les tramitacions pertinents a la Fundació Tripartita. També ofereix el seguiment i control del crèdit de què disposen les cooperatives per executar formació mitjançant aquest sistema.