GlobalGAP per a la Cooperativa d’Ivars

És la primera fàbrica de pinso amb aquesta certificació a Catalunya i la segona de l’Estat espanyol

Cooperativa Ivars UrgellLa fàbrica de pinso de Cooperativa d’Ivars a Torregrossa ha obtingut la certificació GlobalGAP, un conjunt de normes internacionals que acrediten bones pràctiques agroalimentàries en el sector primari. Es tracta de la primera empresa que aconsegueix aquest reconeixement a nivell català i la segona de l’Estat espanyol.

El segell garanteix que els pinsos de la fàbrica de Torregrossa disposen d’alts nivells de seguretat i qualitat i que són produïts de forma sostenible, amb respecte per la salut i el benestar dels treballadors i el medi ambient.

La cooperativa disposa del control i l’homologació de tota la cadena de proveïdors de matèries primeres, elements de fabricació i mitjans de transport, garantint la traçabilitat dels pinsos des del camp fins a les sitges de les granges. Mitjançant un laboratori propi es poden realitzar controls de qualitat a les matèries primeres de forma immediata.

Altres factors que han afavorit la certificació és que no s’apliquen antibiòtics i s’elimina el tractament preventiu i sistemàtic en fàbrica, al temps que s’utilitzen cereals i matèries primeres de proximitat en la formulació de la doble collita per afavorir la reducció de la petjada de carboni.

Pel que fa a les fàbriques destinades a la producció de pinsos, ja fa uns anys que la cooperativa té una diferenciació per a cadascun dels principals grups ramaders: el pinso per a porcí s’elabora a Ivars; el destinat a remugants, a Torregrossa, i el d’avicultura, a la Fuliola.

Josep Coll, president de la Cooperativa d’Ivars, explica que “la certificació és fruit del procés de millora constant en les diferents àrees de la cooperativa per facilitar noves oportunitats als socis. Volem aconseguir productes de més qualitat i que aquesta aposta comporti una major rendibilitat econòmica a les granges i camps dels cooperativistes”.

En els pròxims mesos, està previst certificar les primeres granges de vedells de socis de la Cooperativa d’Ivars amb el segell GlobalGAP.