Gestió integrada de les plagues a totes les explotacions

Obligatori des de gener

D’acord amb la normativa per un ús sostenible dels productes fitosanitaris, aquest any s’ha incorporat l’obligació que les explotacions agràries facin una gestió integrada de plagues (GIP) i disposin d’un assessor expert. Només estan alliberades d’aquesta obligació les explotacions que el Ministeri d’Agricultura ha qualificat de baix consum de fitosanitaris.

La nova normativa també estableix que l’assessorament, en general, haurà de quedar reflectit en un document específic i, a més, l’agricultor haurà de dur un registre de tractaments fitosanitaris i conservar determinada documentació (certificats d’inspecció de maquinària, factures….).

Per facilitar la gestió, el Departament d’Agricultura farà pública una aplicació informàtica d’ús lliure que permetrà incorporar automàticament tota la informació de l’agricultor (parcel·les de la DUN, maquinària de tractaments, carnets d’aplicadors, productes…). El Ministeri d’Agricultura també té un model a la seva web, encara que tampoc és d’obligat compliment.

La normativa europea estableix que, a partir de novembre de 2015, caldrà disposar d’un carnet d’aplicador i manipulador per comprar productes fitosanitaris i un any després, tots els equips de tractaments fitosanitaris hauran d’haver passat una inspecció.

Obligacions per a les cooperatives amb distribució de fitosanitaris

Aplicables en l’actualitat

  • Disposar d’un assessor en gestió integrada de plagues.
  • Dur un registre de les transaccions (entrades i sortides) de productes fitosanitaris.
  • Estar inscrit en el registre oficial del Departament d’Agricultura.

A partir de novembre de 2015

  • Que els venedors tinguin el carnet d’aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris de nivell qualificat.
  • Que el personal que manipula els productes fitosanitaris tingui el carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.