Fusió de Santa Bàrbara i Freginals

Assemblea_Fusió Cooperativa del Camp de Santa Barbara i Freginals

Les cooperatives agrícoles Camp de Santa Bàrbara i Freginals han acordat la seva fusió amb l’objectiu de racionalitzar les inversions fetes a Santa Bàrbara i garantir la continuïtat de l’activitat agrícola de Freginals. També es pretén reduir costos en l’elaboració de l’oli i millorar la capacitat comercial.

La nova cooperativa suma una producció mitjana superior als 2 milions de quilos d’oli d’oliva

Arran de la fusió, la cooperativa de Santa Bàrbara sumarà un total de 1.400 socis i una producció mitjana de 2 milions de quilos d’oli d’oliva anuals. Les marques que comercialitzarà són “Iberolei” per a l’oli verge extra DOP i “Cooperativa Freginals”,“Grusco”,“Cosenia” per a l’oli verge extra i “Grusco”, “Cosenia”, “Olisat” per al verge. Tots els olis s’elaboren amb les varietats Morruda, Sevillenca i Farga, que són les tradicionals de les comarques del Montsià i el Baix Ebre.

La cooperativa també compta amb una producció d’uns 500.000 quilos anuals de garrofa i una part més residual de conreu de fruita seca.

Fins arribar a aquesta integració, les cooperatives ja havien treballat conjuntament a través de la cooperativa de segon grau Montebre.