Formació universitària als joves socis d’ActelGrup i TransAlfals

ActelGrup_Estudis universitarisActelGrup i la Universitat de Lleida han signat un conveni per realitzar accions formatives reglades a socis i sòcies.

L’acord, que té una durada de quatre anys, permetrà ampliar la formació que es facilita als associats i oferir diferents tipologies de formacions reglades vinculades amb els vessants agronòmic, econòmic i social.

La primera acció que s’ha dut a terme ha estat un curs d’especialització en la gestió de l’empresa agrària cooperativa. Hi han participat 28 joves socis i sòcies d’ActelGrup i Transalfals.

Aquestes formacions s’emmarquen al pla estratègic de l’empresa cooperativa  com un dels objectius per incentivar la continuïtat agrària amb el relleu generacional.