Formació obligatòria per als ramaders

Els ramaders i totes les persones que manipulin o facin tractaments amb productes biocides d’àmbit ramader hauran de rebre una formació específica i homologada pel Departament d’Agricultura. Es tracta d’un requisit obligatori arran de la publicació, a final de l’any passat, d’una Ordre que regula la formació de les persones que utilitzen aquests productes.

Aquells que ja tinguin el carnet de manipulació de productes fitosanitaris de nivell bàsic només hauran de realitzar un curs complementari de 13 hores de durada. Per a qui no tingui aquesta acreditació prèvia, la formació serà de 25 hores.

Les persones que utilitzin productes biocides d’àmbit ramader hauran de tenir una acreditació oficial

Estaran exemptes de la formació, les persones que ja disposin de titulacions específiques com el carnet d’aplicador de tractaments DDD o el certificat de professionalitat de serveis per al control de plagues emès pel Servei d’Ocupació de Catalunya, entre d’altres.