Formació dels socis com a eina de canvi

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya gestiona l’organització i posa a l’abast de les seves associades el finançament per fer cursos de formació a socis i treballadors, incidint especialment en la formació que agricultors i ramaders han de realitzar obligatòriament per normativa.

La formació obligatòria té l’objectiu de proporcionar coneixements tècnics sobre producció agrària i inclou temàtiques tant diverses com manipulació d’aliments, de productes fitosanitaris i de productes biocides d’ús ramader, benestar animal o prevenció de riscos laborals, entre altres.

EN PARLA Àngel Salvat de l’Avellanera

Formacio_Angel Salvat_AvellaneraDes d’un punt de vista cooperatiu, la formació obligatòria que han de realitzar els socis permet tenir un punt de partida homogeni sobre el qual desenvolupar l’activitat productiva de la cooperativa.

Tècnicament, els avantatges són encara millors. Primer perquè tenim agricultors formats en matèria de fitosanitaris, de gestió agronòmica, de sòls i d’una llarga llista d’inputs que afecten la producció agrària i d’altra banda, perquè com més preparació i coneixement tenen els nostres agricultors, millors han de ser els tècnics que els assessoren. En definitiva, disposem d’un duet preparat per als reptes que l’agricultura ens depara en un futur.

El paper de Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és important perquè, com a entitat que rep les necessitats de les cooperatives agràries, treballa per facilitar la tasca i promou el desenvolupament d’activitats formatives.

El fet de poder finançar la formació no només redueix els costos, sinó que també s’entén com a eina de reconeixement de la bona tasca que realitzen els nostres pagesos.


Universitat Oberta de Catalunya

La Federació ha signat un conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per facilitar l’accés del sector a estudis universitaris oficials.

Fruit d’aquest acord, els treballadors de les cooperatives federades gaudiran d’un ajut econòmic del 10% quan es matriculin en qualsevol dels ensenyaments propis de la UOC com els programes de màster, postgrau, especialització, de curta durada o bé cursos d’idiomes, entre d’altres.