Formació dels consells rectors de cooperatives

El consell rector de cada cooperativa esdevé un exemple extraordinari de pilar de valors i unió de voluntats, de capacitat de construir sinèrgies sumant esforços i incrementant professionalitat en bé d’un objectiu comú. Per aquesta manera de fer i per la responsabilitat que adquireix personalment cada membre de junta rectora en posar-se al capdavant de l’empresa, es fa la similitud entre un consell rector i una colla castellera.

Més de 2.300 membres de juntes rectores tenen assumit el compromís de representar 76.500 socis i 4.160 treballadors a cooperatives que mouen, en conjunt, una facturació d’uns 1.500 milions d’euros. En un país en plena transformació, i per tant ple d’oportunitats de present i futur, totes aquestes persones s’hauran de convertir en referents inspiradors i motivadors del disseny de plans d’acció que contribueixin a construir empreses sòlides i garanteixin els relleus del segle XXI.

Per aquest motiu, amb la finalitat d’enfortir les competències d’aquells que ja formen part de les juntes i de propiciar el lideratge d’aquests òrgans socials, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha dissenyat un conjunt d’activitats formatives específiques per a consell rectors.

Tot consell rector és una mica “casteller”:
pit i amunt!

Es tracta de cursos, tallers i jornades que tenen com a finalitat informar del marc normatiu, explicar tècniques empresarials i ensenyar recursos i eines per al desenvolupament de les habilitats directives.

El mètode d’aprenentatge és molt intuïtiu, es realitza acompanyat per professionals experts i vinculats al mon cooperatiu, s’incorporen aspectes molt pràctics i s’aporta l’experiència d’antics membres de juntes, que il·lustraran els diferents espais formatius amb exemples vius.